« Zurück

Национална научна конференция "Тракийски светилища"

Във връзка с традиционното честване на празника на гр. Ямбол „Свети Дух“ имам удоволствието да Ви поканя за участие в Национална научна конференция „Тракийски светилища, която ще се състои на 19 - 21 юни 2016 г. в гр. Ямбол.

Конференцията има за цел да представи нови или малко известни факти, свързани с проучвания, открития, мерки за опазване и социализация на тракийските  светилища.

Организатори на конференцията са: Регионален исторически музей – Ямбол, Община Ямбол.

Научен ръководител на форума е проф. д.и.н. Валерия Фол от Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ).

 Очакваме Вашите заявки за участие по приложения образец,  придружени от кратка анотация до 13.05.2016 г. на адрес: Ямбол 8600, Регионален исторически музей - Ямбол, ул. „Бяло море“ №2 или на е-mail: museum.yambol@gmail.com

Експозе по време на конференцията до 15 минути.

Съобщенията и докладите да бъдат представени на електронен и хартиен носил в деня на конференцията за включването им в сборник.

Командировъчните разходи са за сметка на участниците!

Заявка

Изисквания

 

За контакти и допълнителна информация:

                                                        Мария Иванова - 0877 04 93 15

                                                        Явор Русев  -         0895 76 84 84