Комисия по астестиране

Председател: доц. д-р Стойка Петрова Пенкова

Членове:

доц. д-р Стоян Илиев Чиликов

доц. дин Димчо Дончев Чешмеджиев

доц. д-р Светлана Темелкова Събева

доц. д-р Сийка Костадинова Ковачева

доц. Румяна Йоргова Комсалова

доц. Ина Димитрова Димитрова

докт. Стефана Пламенова Минчева

адм. секретар Гергана Димитрова