Проектът Framing Financial Crisis and Protest: North-West and South-East Europe е двегодишен (2014-2016). Целта на участниците е да изследват въздействието на започналата през 2007 година финансова криза върху няколко сфери: медийното отразяване, всекидневния живот и реакциите на населението в различни части на Европа, като вниманието е насочено по-конкретно към страните от северозападна (Великобритания, Ирландия) и югоизточна (България, Гърция, Кипър) Европа. Проектът е структуриран около пет работни семинара, съответно в Никозия, Лондон, Лимерик, Атина и Пловдив, и е финансиран от Leverhulme Trust (International Network Grant).

Някои от основните въпроси, на които петте екипа търсят отговор са: как хората усещат и се справят с кризата? Как медиите отразяват техния опит? Какви нови форми на социална подкрепа или колективни действия се появяват и развиват? Как тези проблеми се договарят/превеждат в рамките на ЕС и неговите езици и култури? Членовете на проекта заедно с други поканени участници ще дискутират тези въпроси на организираните работни семинари.

 

Финансовата криза и протестите срещу ограничителните мерки в Европа след 2007 г. едва ли се нуждаят от представяне като контекст на проекта. До момента вниманието на академичната общност е фокусирано предимно върху т. нар. top-down questions: икономически и финансови анализи, политически инициативи, регулиране на пазари и т.н. Изхождайки от тази насоченост, този проект, напротив, насочва вниманието към сравнително пренебрегваните социо-културни измерения на финансовата криза в Европа – с други думи, как изглежда същият свят отдолу нагоре.

 

Участници в българския екип са Добринка Парушева (координатор), Меглена Златкова, Милена Кацарска и Стоян Антонов.

 

Повече информация може да се намери на уебсайта на проекта:

http://www.open.ac.uk/arts/research/finance-crisis-protest/