Архив на Пловдивски исторически форум

книжка 1, 2017

1. ГЕМИ С ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ХЕРМЕС-МЕРКУРИЙ ОТ ПРОВИНЦИИ ДОЛНА МИЗИЯ И ТРАКИЯ Божидар Драганов

2. ИЗОБРАЖЕНИЯ НА БОЗДУГАНИ В ПАМЕТНИЦИ  НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО ОТ  БЪЛГАРСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ  Стоян Попов

3. ЗА ПРЕВОДА НА ЛИТЕРАТУРНИ ИСТОРИЧЕСКИ ИЗВОРИ (ОПИТ ЗА ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ) Мирена Славова

4. СЕМЕЙСТВОТО НА БЪЛГАРИТЕ МЮСЮЛМАНИ В СРЕДНИТЕ РОДОПИ – ИСТОРИЧЕСКИ И ЕТНОКУЛТУРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Пламен Славов

5. ИСТОРИОГРАФИЯ НА ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ – РАМКА И АСПЕКТ Станислав Боянов

6. ТЕРЕННО ОБХОЖДАНЕ НА СЕЛО ДУШКА (ЗАПИСКИ И РАЗМИСЛИ) Камен Гаренов (отец Петър Гарена)

7. ПАЛЕОПАТОЛОГИЧНИ ДАННИ ЗА СРЕДНОВЕКОВНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА ПЛОВДИВ ПО ДАННИ ОТ НЕКРОПОЛА НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТ „ЕПИСКОПСКА БАЗИЛИКА" Георги Томов

8. ЗА ТАКА НАРЕЧЕНИЯ „САМУИЛОВ НАДПИС" ОТ СЕЛО САМУИЛОВО, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ  Георги Митрев

9. НАДЯ БОЯДЖИЕВА – „РУСИЯ, НАТО И СРЕДАТА НА СИГУРНОСТ СЛЕД СТУДЕНАТА ВОЙНА",  ЧАСТ 1 (1989 – 1999), 383 С., СОФИЯ 2014, ИЗДАТЕЛСТВО „Д. УБЕНОВА"  Валентин Петрусенко

10.ХІІ-ТИ НАЦИОНАЛНИ СТУДЕНТСКИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА „ЕВРОПЕЙСКО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО АСЛЕДСТВО" (ПЛОВДИВ, 28 – 29 МАЙ 2016 Г.) Георги Митрев, Кристиян Лъсков

11. СБОРНИК „МУЛТИКУЛТУРНИЯТ ЧОВЕК", ПОСВЕТЕН НА 60-ГОДИШНИНАТА НА ПРОФ. ДИН КАМЕН ГАРЕНОВ  (ОТЕЦ ПЕТЪР ГАРЕНА)  Георги Митрев, Станислав Боянов