Отговорници
Молим отговорниците на курсовете да въведат своите дани
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Text der identifiziert werden soll

Отговорници по курсове

 

Археология 1 курс

отговорник: Тони Хамбарлиева, 0896343330

email на курса: arheologiq2020@gmail.com

Археология 2 курс

отговорник: Розали Пагалили, 0887833369

email на курса: pu_arheologiq2019.bg@abv.bg 

Археология 3 курс

отговорник: Диян Динев, тел:0899191971, email:
email на курса: archeology2018_2022@abv.bg

Археология 4 курс

отговорник: Виктория Видевска, тел: 0885755545, email:
email на курса: archeologiapu2017@gmail.com,

География, технологии и предприемачество език 1 курс

отговорник: Иводор Тонев , тел: 0897260278, email: ivodor_tonev@abv.bg email на курса gtp_2020@abv.bg

География, технологии и предприемачество език 2 курс

отговорник: Христина Тодорова, тел:0882755398, email:...
email на курса:gtp2019.2023@gmail.com

География, технологии и предприемачество език 3 курс

отговорник:Лилия Кънчева, тел: 0883200683, email: liliakancheva@abv.bg
email на курса: fifgeography@abv.bg

Гражданско образование и чужд език 1 курс

отговорник: Диана Глухарска, тел: 0886850678, email: ....
email на курса: goche202024@gmail.com

Гражданско образование и чужд език 2 курс

отговорник: ....................., тел: ..................., email: .............
email на курса: goche2k19@abv.bg

Гражданско образование и чужд език 3 курс

отговорник: Ани Петрова, тел: 0895089909, email: annie3099@abv.bg
email на курса: goche_18@abv.bg

Гражданско образование и чужд език 4 курс

отговорник:Джулияна Селиева, тел: 0899327700, email: cleory@abv.bg
email на курса: goche_1@abv.bg@abv.bg

Документалистика и архивистика 1 курс

отговорник: Рени Казакова, тел. 0897256975

email на курса: dok.arhiv@abv.bg

Документалистика и архивистика 2 курс

отговорник: Стиляна Апостолова, 0892 776355

email на курса: documental@abv.bg

Документалистика и архивистика 3 курс

отговорник: Есин Реджеб, тел:0878706675, email:

email на курса: da-2018@abv.bg

Етнология 1 курс 

-------------------------------------------------------------

Етнология 2 курс

отговорник: Людмила Петрова 0889238686, Неделина Белчева 0893452077
email на курса: ethno2019@abv.bg

Етнология 3 курс

отговорник: Каролина Романов, тел. 0897777943
email на курса

Етнология 4 курс

отговорник: Лора Панайотова
email на курса: etn17@yahoo.com

История 1 курс

отговорник: Георги Пандов, тел. 0882/8693

email на курса: pu-istoriq@abv.bg

История 2 курс

отговорници: Августин Денков, 0877199474; Крум Стойчев, 0888697677

email на курса: istoria.grupa@abv.bg; velikataistoriq@gmail.com

История 3 курс

отговорник: Валери Панайотов, 0890216888
email на курса:history2018pu@abv.bg

История 4 курс

отговорник: Валентин Видолов, тел:0898674057, email:
email на курса:istoria2017@abv.bg

История и културно наследство 1 курс

отговорник: Галина Найденова, тел. 0888924666

mail на курса: istoriqkultnasled@gmail.com

История и културно наследство 2 курс

отговорник: Марианна Стоянова, тел: 0895608582, email: isk2019@abv.bg

История и чужд език 1 курс

отговорник: Петър Тодоров, тел. 0877044492

mail на курса: i4e2020@abv.bg

История и чужд език 2 курс

отговорник: Мирослава Кацарска, тел. 0878523823, email: 

email на курса: istoriq123@abv.bg

История и чужд език 3 курс

отговорник: Кристиян Мендизов, тел: 0885051166, email: kartagen.39116@abv.bg

email на курса:

История и чужд език 4 курс

отговорник: Стойо Караманолов, тел.0884927216, email:

email на курса: istoria_i_chujd_ezik@abv.bg

Културен туризъм 1 курс

отговорник: София Дурова, тел. 0877569088

mail на курса: kulturen.turizam2020@gmail.com

Културен туризъм 2 курс

отговорник: тел Татяна Сиракова 0895463681, Михаела П. 0882703747, Петър С. 0892714014
email на курса: cultural.tourism@abv.bg

Културен туризъм 3 курс

отговорник: тел 087 981 60 06
email на курса: plovdivskituristi18.19@gmail.com

Културен туризъм 4 курс

отговорник: Диляна Цонева тел:0884173694 email:dili98@abv.bg
email на курса: kulturentrzm2017@gmail.com

Културна и социална антропология 1 курс

отговорник: Тихомира Добрева, тел. 0989512223

mail на курса: kulturnaisocialnaantropologia@gmail.com

Социална антропология 1 курс

-----------------------------------------------------

Социална антропология 2 курс

------------------------------------------------------

Социална антропология 3 курс

отговорник: Антоан Лулчев, тел: 0879520909
email на курса: socantropologiq@abv.bg

Социална антропология 4 курс

отговорник: Виктория Иванова, тел: 0883517215
email на курса: social98@yahoo.com

Социология и науки за човека 1 курс

отговорник: Христо Даракчиев тел: 0889910405 e-mail: darakchiev@gmail.com
email на курса sociolozi.pu@gmail.com

Социология и науки за човека 2 курс

отговорник: Камен Каменов тел: 0877796463 e-mail: ...............
email на курса: sociology_2019@abv.bg

Социология и науки за човека 3 курс

отговорник: Илияна Лапкова тел: 0885147636 e-mail: ...............
email на курса: sociologiqgrupa@abv.bg

Социология и науки за човека 4 курс

отговорник: Николай Иванов тел: 0877661365 e-mail:..................
email на курса: sociologypu1@gmail.com

Социология на правото, икономиката и иновациите 1 курс

отговорник: Деница Калчева , тел: 0884813574, e-mail:...........................
email на курса: spiipu@abv.bg

Социология на правото, икономиката и иновациите 2 курс

отговорник: Ванеса Лалева, тел: 0887637495, e-mail:...........................
email на курса: spii2019@abv.bg

Социология на правото, икономиката и иновациите 3 курс

отговорник: Зоро Зоров, тел: .0879931696, e-mail: zorov.1999@abv.bg
email на курса: spii2018@abv.bg

Социология на правото, икономиката и иновациите 4 курс

отговорник: Маргарита Кошева, тел:0893252049, e-mail: magincety1912@abv.bg
email на курса: spii_2017@abv.bg


Теология 1 курс

отговорник:  Гергана Пацева, тел: 0988308832, email:
email на курса:puteologia@gmail.com theologyphilosphicalhistorica@gmail.com

Теология 2 курс

отговорник: Пенка Бочукова, тел: 0889073845
email на курса theologia.pu@gmail.com

Теология 3 курс

отговорник: Теодора Кръстева, тел: 0888996024 , email: teokrasteva@gmail.com
email на курса  

Теология 4 курс

отговорник: Магдалена Павлова, тел:0893580661, email:agropavlovi@abv.bg
email на курса teologiq2017@abv.bg

 

Философия 1 курс

отговорник: Мирослав Иванов , тел: 0886374719  , email: mivanov166@abv.bg
email на курса: filosofiq12020@abv.bg

Философия 2 курс

отговорник: Стефан Караиванов, тел:0877 485 081
email на курса:phil.pu.2023@gmail.com

Философия 3 курс

отговорник: Гени Николова, тел:0896743487, email: geni.nikol@abv.bg

Атанас Нанев, тел. 0988845797, atranan@abv.bg, email на курса:filosofiyapu@abv.bg

Философия 4 курс

отговорник: Атанас Буналов, тел:0896418288, email:
email на курса:filosofi20172021@gmail.com

Философия предишни години

Красимира Стайкова , тел:0876949497, email:
email на курса:Filosofiq2016_2020@abv.bg

Йоана Упинова, тел:0883474256, email:
email на курса: filosofiq_2015.19@abv.bg

Румяна Генова, тел: 0889060796, email:
email на курса: filosofi2014@abv.bg

Мериан Колева, тел: 0896721319, email:

email на курса: filosofi2014@abv.bg

Елена Георгиева Ангелова, тел:0882 896029‬, email: неизвестен

email на курса: filosofia_13@abv.bg

Радина Станчева Стайнова, тел: 0899095503, email: stainova@abv.bg
email на курса: pu_filosofiq@abv.bg

 

Археология 4 курс

отговорник: Татяна Чалъкова, тел:0893399095, email:
email на курса:arheologia16@abv.bg

Етнология 4 курс

отговорник: Борислав Иванов, 0899888625, borislav_ivanov_mvr@abv.bg
email на курса: ethnologi_2016@abv.bg

История 4 курс

отговорник:Камен Христосков, тел:0893665887, email:
email на курса: istoricite@abv.bg

Културен туризъм 4 курс

отговорник: Елена Стоева, 0894713702, e-mail: elito.st@abv.bg
email на курса:

Социална антропология 4 курс

отговорникХристиана Кънева0893339212
email на курса: socialna_antropologiq2016@abv.bg

Социология и науки за човека 4 курс

отговорник: Даниела Тодорова, тел: 0896464420, e-mail: daniela.t1@abv.bg
email на курса: sociologiya2016@abv.bg

Социология на правото, икономиката и иновациите 4 курс

отговорник: Полина Димитрова, тел: 0879555461, e-mail: whiteligh7@abv.bg
email на курса: spii2016@abv.bg