Разписание, редовно обучение – 2019-2020

 

 

Втори семестър 17.ІI.2020 - 30.V.2020

 

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"

На вниманието на всички студенти от Философско-историческия факултет - моля да следите  за промени в учебните разписания


Редовно и задочно обучениe

На вниманието на студентите от специалности История и ДА /задочно обучение/ - 1 курс - Лекциите по дисциплината "Етнология" при доц. д-р Кр. Кръстанова ще се проведат дистанционно - на 7 и 8.09. от 8:15-19:00 ч.

Идент. № на срещата - meet.google.com/qaj-gmen-mvd

Присъединяване по телефона - (US) +1 561-614-0024 (ПИН: 615906823)

 

 

АОНСУ  на адрес: бул. „Санкт Петербург" 63                  

 

Академичен календар за учебната 2019/2020 учебна година

Академичен календар за учебната 2018/2019 учебна година

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАЛИ в ПУ "Паисий Хилендарски"

Заповед на Ректора на ПУ, с утвърден график на учебния процес за учебната 2018/19

Заповед на Ректора на ПУ, с утвърден график на учебния процес за учебната 2017/18