Разписание, редовно обучение – 2019-2020


Първи семестър 30.ІX.2019 – 18.І.2020

 

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"

На вниманието на всички студенти от Философско-историческия факултет - моля да следите  за промени в учебните разписания

 

На вниманието на студенти I курс специалност "Социология на правото, икономиката и иновациите" и специалност "Европеистика": на 20.11.2019г. - от 15:00-18:00часа ще се проведе лекция по "Основи на правото" в 3 ауд. с ас. д-р Пламен Нанов


На вниманието на Философия 2 курс - Лекции по ИД Глобализациите и предизвикателствата към световния ред при доц. д-р Олга Симова ще се проведат на 16.11.2019 г 10-17,00 часа и на 17.11.2019 г 9,00-17,00 в 237А в Нова сграда на ПУ.
 

За Философия 1, СА 1, Етнология 1, Културен туризъм  - Английски език, при ас. Вивиян Арабян: понеделник 13,30-15,00 в с.з. 235-ФМИ в Нова сграда и сряда 13,30-15,00 в с.з.116-ПФ в Нова сграда, бул. "България" 236.

 

На вниманието на студентите от 1 курс, специалности "История", "Археология","История и културно наследство", Документалистика и архивистика" и "История и чужд език" - на 11.12.2019 г. няма да се повеждат лекциите по дисциплината "Българска етнология" при доц. Кръстанова

 

На вниманието на 1 курс "История и чужд език" и 1 курс "Български език и история" - упражненията по "История на Стария свят" ще се провеждат в четвъртък от 13,30-15,00 ч. в 22 с.з.

 

На вниманието на 1 курс "История и културно наследство" - лекциите по ИД-1 (Българска етнология) при доц. Кръстанова, ще се провеждат всяка сряда от 13.30-15,40 ч. в 10 ауд.

 

 

Редовно обучениe

Задочно обучение

АОНСУ  на адрес: бул. „Санкт Петербург" 63                  

 

Академичен календар за учебната 2019/2020 учебна година

Академичен календар за учебната 2018/2019 учебна година

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАЛИ в ПУ "Паисий Хилендарски"

Заповед на Ректора на ПУ, с утвърден график на учебния процес за учебната 2018/19

Заповед на Ректора на ПУ, с утвърден график на учебния процес за учебната 2017/18