Магистърски програми

 
Блогове
     
Заповед на Ректора на Пловдивския униреситет за временно прекратяване на учебните занятия в периода 13.03.2020 до 29.03.2020.

Заповед Р33-6495 от 25.11.2019 за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи (ДИ и ЗДР) за учебната 2019/2020 на бакалавърските и магистърските програми на ФИФ

   

Философско-историческият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" ще осъществи прием за учебната 2020/2021 година по 16 магистърски програми в ПН 1.3, 2.2, 3.1, 3.3:

„Гражданско образование и философия"

„Археология и археологическо културно наследство"

„Архивистика и документалистика. Защита на информацията"

„Българската история в балканския и европейския контекст"

„История и цивилизации на Стария и Новия свят"

„Сигурност в публичния и частния сектор. Държавни институции и традиции"

„Православие – традиция и съвременност"

„Биополитика и обществено здраве"

„Европеистика"

„Културен мениджмънт"

 „Маркетингови изследвания: практически приложения в бизнеса"

 „Социална медиация и комуникация"

„Социоанализа и междучовешки отношения"

 „Управление на иновациите и изследователската дейност"

„Философия и литература"

„Дипломация и международни отношения"

Документи за кандидатстване се приемат от 10.09.2020 до 30.09.2020 г. в стая 206 на Ректората на Пловдивския университет при инспектор Нели Чиликова, тел. 032/261-358, chilikova@uni-plovdiv.bg.

За МП „Археология и археологическо културно наследство" документи се приемат от 10.09.2020 до 30.09.2020 г. в стая 217, ет.2 на Ректората на Пловдивския университет при инспектор Весела Петкова, тел. 032/261-354, vesela_g@uni-plovdiv.bg.