Състав на катедратадоц. д-р Меглена Златкова
Ръководител катедра
телефон: 032 / 261 435
email: m_zlatkova@yahoo.com
приемно време: 1ва седм.- Понеделник 12:00 - 13:00 ч. 2ра седм. - Сряда 13:30-14:30
кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 4, Катедра Етнология

проф. д.н.к. Мария Шнитер

телефон: 032 / 261 435
email: mschnitt@uni-plovdiv.net
приемно време: 1ва седм. Понеделник 13:30-14:30
кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 4, Катедра Етнология

доц. д-р Красимира Кръстанова
декан на ФИФ
телефон: 032 / 261 434
email: krkrastanova@uni-plovdiv.net
приемно време: Понеделиник от 12.00 - 13.30 ч.(в Деканата)
кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 5, Деканат

доц. д.и.н. Димо Чешмеджиев

телефон: 032 / 261 435
email: dimoclio7@yahoo.com
приемно време: 1ва седм.- Понеделник 12:00 - 13:30ч.
кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 4, Катедра Етнология

доц. д-р Добринка Парушева

телефон: 032 / 261 435
email: dobrinka.parusheva@gmail.com
приемно време: 2ра седм - Четвъртък 12:00 - 13:30
кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 4, Катедра Етнология

гл. ас. д-р Стоян Антонов

телефон: 032 / 261 435
email: stoyan42@yahoo.com
приемно време: 2ра седм - Сряда 12:00-13:30
кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 4, Катедра Етнология

гл. ас. д-р Мария Петрова

телефон: 032 / 261 435
email: mariakissikova@yahoo.com
приемно време: !ва седм. - Вторник 10:30-12:30
кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 4, Катедра Етнология

гл. ас. д-р Борислава Петкова

телефон: 032 / 261 435
email: borislavapetkova@yahoo.com
приемно време: 1ва седм. - Сряда - 10:30-12:30 , 2ра седм- Сряда 12:00-13:00
кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 4, Катедра Етнология

гл. ас. д-р Елица Стоилова

телефон: 032 / 261 435
email: elitsastoilova@gmail.com
приемно време: 2ра седм.- Сряда 15:00-16:30
кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 4, Катедра Етнология

Десислава Димитрова
административен сътрудник (В МАЙЧИНСТВО)
телефон: 032 / 261 433
email: desislavadimitrova@uni-plovdiv.net
приемно време: -
кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 5, Деканат

Боряна Радева
административен сътрудник
телефон: 032/261-435
email: boriana_radeva8@abv.bg
приемно време: Понеделник -Петък 8:30-12:30 и 13:30-17:00
кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 4,