Държавен изпит


Дати за провеждане на Държавен изпит и защита на дипломни работи на студентите от БП "Социология на правото, икономиката и иновациите" за 2019 г.:

26.02.2019 г. от 10:00 часа

25.07.2019 г. от 10:00 часа, в 20 с.з. (и 9 с.з.), Ректорат

17.09.2019 г. от 10:00 часа

 

Инсп. Чиликова ще приема заявленията за явяване на Държавен изпит или Защита на дипломна работа за дата 25.07.2019 г., в ст. 206, до 17.07.2019 г.

 

Заповед за провеждане на Държавен изпит на БП "Социология на правото, икономиката и иновациите" за 2019 г.