Членове в Общото събрание на Факултетния студентски съветРадослава Димова,
Археология 2 курс
телефон: 0899 93 46 25 ;
email: arheologia2012@abv.bg

Ива Койчева,
Етнология 2 курс
телефон: 0896 50 61 21 ;
email: ethnology2012@abv.bg

Яна Иванова,
История 1 курс
телефон: 0895 67 50 60 ;
email: istoriya.pu@abv.bg

Йоана Петкова,
Социална антропология 2 курс
телефон: 0883 33 78 02 ;
email: socialnaantropologiq2012@abv.bg

Мария Николова,
Социална антропология 3 курс
телефон: 0887 10 71 81 ;
email: socioantro_pu@abv.bg

Живко Спасов,
Социална антропология 4 курс
телефон: 0885 14 73 60 ;
email: socio_antro@abv.bg

Константин Кабуров,
Социология и науки за човека 2 курс
телефон: 0896 62 69 36 ;
email: sociologyy12@abv.bg

Виктория Кръстева,
Социология и науки за човека 2 курс
телефон: 0886 13 35 54 ;
email: sociologyy12@abv.bg

Александра Стоилкова,
Социология и науки за човека 3 курс
телефон: 0895 01 57 02 ;
email: nauka_2013@abv.bg

Николета Христоскова,
Социология на правото, икономиката и иновациите 1 курс
телефон: 0896 64 62 63 ;
email: spii_13@abv.bg

Елена Ангелова,
Философия 1 курс
телефон: 0896 80 96 58 ;
email: filosofia_13@abv.bg

Радина Стайнова,
Философия 2 курс
телефон: 0899 09 55 03 ;
email: pu_filosofiq@abv.bg

Елизабет Бозова,
Философия 3 курс
телефон: 0876 21 31 63 ;
email: fif1kurs@gmail.com