20 years Ethnology at Plovdiv University

 

In 2012 we celebrated 20 years since the initiating of teaching Ethnology at Plovdiv University. We share combined in a virtual exhibition moments of those years with you laugh

20 години Етнология в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"

През 2012 година отпразнувахме 20 години от разкриването на специалност Етнология в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Споделяме с вас моментите от тези години, съчетани във виртуална изложба от гл. ас. д-р Мария Кисикова.