проф. д.ф.н. Албена Хранова


Телефон: 032 / 261 436
Мейл: albena.hranova@gmail.com
Кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 4, Катедра Философия
Приемно време: побнеделник

Област на научната квалификация

Социология, антропология и науки за културата; Филологии

Образование

Хабилитация

  • 1998 г., ПУ „Паисий Хилендарски", Висша атестационна комисия на РБ
 Докторат:
  • 1995 г. , ПУ „Паисий Хилендарски, Висша атестационна комисия на РБ, тема „Към въпроса за спецификата на българската лирика за деца до Втората световна война в литературноисторически ракурс"
 Магистратура:
  • 1985 г. ПУ „Паисий Хилендарски", ФФ, тема „Жанрова специфика на историческия роман"

Професионална кариера

Академични длъжности:

  • От  2011 г. до момента – професор по теория и история на културата в катедра „Философия", ФИФ
  • От 1998 г. до 2010 г. - доцент във Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски", Катедра „Българска литература и теория на литературата"
  • От 1986г. до 1998 г. - главен асистент (1995-1998), старши асистент (1992-1995), асистент (1986-1992) във Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски", Катедра „Българска литература"
     

Членства

Говорими езици

Публикации

Монографии:
1. Двете български литератури. Граници на лирическия  контекст, Пловдив: Пловдивско университетско издателство, 1992 г., 188 стр.
2. Литературният човек и неговите български езици. Пловдив: Пловдивско университетско издателство, 1995 г., 221 стр.
3. Подстъпи към приказката. Пепеляшка - Cendrillon и Aschenputtel. Пловдив: Пловдивско университетско издателство, 1996 г., 182 стр.
4. Езикът и неговите речи. С: Фигура, 2000 г., 366 стр.
5. Български интертекстове. С: Просвета, 2002 г., 229 стр.
6. Историография и литература. За социалното конструиране на исторически понятия и Големи разкази в българската култура ХІХ-ХХ век.
6А. Том І. Литература. Историография. Социология: теории, кризи, казуси. С: Просвета, 2011, 580 стр.
6Б. Том ІІ. Животът на три понятия в българската култура: Възраждане. Средновековие. Робство. С: Просвета, 2011, 611 стр


Самостоятелно издадени студии
1. Яворов. Диалектики и алхимии. Пловдив: ИК "Жанет-45", 1999 г., 94 стр.
2. Георги Господинов: разроявания. Пловдив: ИК "Жанет-45", 2004 г., 39 стр.


Статии:
А) Статии и студии, публикувани в сборници
1. Стереотипи и процеси в събитието на играта (върху четири стихотворения на Ст. М. Попов). В: Научни трудове на Пловдивския университет, т. 28, кн. 1, 1990, Филологии, с. 334-339.
2. Гатанка, метафора и лирика за деца. В: Научни трудове на Пловдивския  университет, т. 29, кн.1, 1991 - Филологии, с. 383-389.
3. Немият пророк: етюд върху Чапековата приказка „Омагьосаният скитник". Научни трудове на Пловдивския университет, том 31, кн. 1, 1993, Филологии, с. 93-97.
4. Българският националноисторически сюжет („Легенда за Сибин"). В: Език и свят. Съвременна филологическа проблематика. т. II. Литературознание. Пловдив: Пловдивско университетско издателство, 1995, с. 43-48.
5. Език и смисъл на спасението: „Цената на златото". Научни трудове на Пловдивския университет, том 32, кн. 1, 1994, Филологии, стр. 439-444.
6. Фолклорът и кризата на литературното очакване. Ботев. В: Българският канон? Криза на литературното наследство. Съст. Александър Кьосев. С: ИК „Александър Панов", 1998, с. 83-100.
7. Април 1876: Намаляване на езиците.  В: Литературата и литературната наука днес. Сборник с доклади от едноименната конференция, състояла се на 30 и 31 май 1995 в София, СУ „Св. Климент Охридски". С: Университетско издателство „Св. Климент Охридски", 1996, с. 142-151.
8. Dementia Praecox на Viola Odorata (Яворов. Начини на употреба). В: Теменуги. Другият роман на Яворов. Съст. Миглена Николчина, С: ИК „Литературен вестник", 1998, с. 65-83.
9. Дядо Йоцо гледа Иван Вазов. В: Творчеството на Иван Вазов. Критически прочити. Съст. Добрин Добрев. Шумен: Глаукс, 1996, стр. 65-89.
10. „Не пей ми ся" и „Жестокостта ми се сломи" - несъществуване на интертекста. В: Научни трудове на Пловдивския университет, т. 34, кн. 1, 1996 - Филология, стр. 307-312.
11. К проблематике болгарской литературной истории: Пушкин как фигура метаязыка. В: Научни трудове на Пловдивския университет, т. 34, кн. 1, 1996 - Филология, с. 317-320.
12. Идеята за „първи" и българската литературна история. В: Предци и предтечи, митове и утопии на Балканите. Съст. Илия Конев и др. Благоевград, 1997, с. 356-363.
13. Вината на мислителите. В: Анархистът законодател. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Никола Георгиев. Съст. Радосвет Коларов, Величко Тодоров, Благовест Златанов. С: УИ „Св. Климент Охридски", 1997, с. 325-338.
14. Гусли и гуслари в сравнителния план на романтизма. В: Slavica Pragensia ad tempora nostra. Konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově Univerzitě / sest. Hana Gladkova, Vladimír Kříž. Praha: Univerzita Karlova / Euroslavica, 1998, s. 283-286.
15. Два критически етюда върху Пенчо Славейков. В: Съвременни прочити на класиката: нови изследвания върху българската литература. Съст. проф. Милена Цанева, проф. Милена Кирова. С: Ариадна, 1998, с. 117-137.
16. Яворов: диалектики и алхимии (състояние на антитезата). В: 120 години Пейо Яворов. Международна научна конференция 29-31.10.1998, София. Съст. проф. Тончо Жечев и др. С: Европейски форум, 2000 с. 245-253.
17. Петте новонагласявания на „Новонагласената гусла". В: Българската литература – фигури на четенето. Съст. Милена Кирова, Николай Чернокожев. С: Фигура, 2000, с. 30-52.
18. Удължаването на гласа: щрихи върху медиалното самосъзнание на литературата. В: Медии и митове. Съст. Георги Лозанов, Орлин Спасов, С: УИ „Св. Климент Охридски", 2000, с. 288-299.
19. Езикът и неговите врагове. В: Конструиране на традицията. Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Цанева. Съст. Милена Кирова, Николай Чернокожев. С: УИ „Св. Климент Охридски", 2000, с. 43-53.
20. "Друго" и "чуждо" в разделното време. В: Да мислим Другото: образи, стереотипи, кризи. Съст. Николай Аретов. С: Кралица Маб, 2001, с. 87-97.
21. "Старопланински легенди" – мислене, спомняне, виждане, приказване. В: Воля за облик. Юбилеен сборник в чест на проф. Симеон Янев. Съст. Б. Борисова, И. Иванов. С: ИК "Феномен", 2002, с. 236-250.
22. Полша и Европа в приключението. В: Фигури на автора. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф Боян Биолчев. Съст. А. Бурова, Сл. Димитрова, Д. Григоров, К. Рикев. С: УИ "Св. Климент Охридски", 2002, с. 413-418.
23. Две версии на фламенкото. В: Случаят Димитър Димов: литературни разследвания. Съст. Елка Константинова, Мариета Иванова-Гиргинова. С: Издателски център „Боян Пенев" (Институт за литература към БАН), 2003, с. 85-91.
24. Митопоетическият текст: приключвания. В: Литературни култури и социални митове. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. Михаил Неделчев. Том І. Съст. Йордан Ефтимов, Биляна Курташева, Боян Манчев. С: Нов български университет, 2003, с. 51-65.
25. "Септември" и "Хоро" в обмена на различието. В: Да отгледаш смисъла. Сборник в чест на Радосвет Коларов. Съст. Рая Кунчева, Благовест Златанов, Клео Протохристова. С: Издателски център "Боян Пенев" (Институт за литература към БАН), 2004, с. 288-299.
26. Андерсен и Оскар Уайлд: два танца. В: Датската литература в България: един век очарование. Материали от българо-датската конференция, проведена в СУ „Св. Климент Охридски" (18-20 октомври 2000). Съст. Вера Ганчева и др. С: УИ "Св. Климент Охридски", 2004, с. 97-102.
27. Речник и обект, или какво се случва със старата литература. В: Изпитания на теорията: литературоведски диалози. Съст. Радосвет Коларов, Мирослав Дачев. С: ИК "Александър Панов", 2004, с. 171-196.
28. Еко и еднорозите. В: Около Умберто Еко. Семиотика и идентичност. Съст. Ивайло Знеполски, С: Дом на науките за човека и обществото, 2005, с. 193-205.
29. Детето в света на вождовете. В: Социалистическият реализъм. Нови изследвания. Съст. Пламен Дойнов. С: Нов български университет, 2008, с. 352-365.
30. Априлското въстание като бунт срещу Възраждането. В: „Не съм от тях": канонът на различието. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Никола Георгиев. Съст. М. Николчина, И. Александрова, К. Михайлов, К. Захова, К. Спасова, Г. Иванова. С: УИ „Св. Климент Охридски", 2009, с. 58-68.
31. Понятието вулгарен социологизъм, или за българските версии на сталинистката интердисциплинарност. В: Соцреалистически канон/ Алтернативен канон. Съст. Пламен Дойнов, С: Нов български университет, 2009, стр. 121-152.
32. Граници, мостове, пътища, кръстопътища. За една фигуративна карта на Балканите. В: Подвижните Балкани. Изследвания на проекта NEXUS (2000-2003). Съст. Александър Кьосев. С: Просвета, 2009 г., с. 104-112.
33. Изследванията на учебниците по история у нас (1989-2009). Текст в рамките на проекта „Евроинтеграция и национализъм на микро ниво" на Академичната лига за Югоизточна Европа – София, 2010:
http://seal-sofia.org/userfiles/file/Albena_EIHM.pdf; също на: http://paideafoundation.org.
34. Априлското въстание: полета и социални езици в българската култура. В: Концепти на българската култура. Съст. Д. Чавдарова и В. Панайотов. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски", 2010, с. 17-76.
35. Метафора, епохи и митологии в понятието Възраждане. В: История, митология, политика. Съст. Даниела Колева, Костадин Грозев. С: УИ „Св. Климент Охридски", 2010, с. 47-62. (Електронна публикация на сборника на http://lib.sudigital.org/record/18827/files/SUDGTL-BOOK-2011-094.pdf).

 

Б) Статии и студии, публикувани в периодиката (списания)
36. За един текст и две творби на Асен Разцветников . Деца, изкуство, книги, 1/1990, с. 5-9.
37. Тривиалното в уникална позиция. „Аз съм българче" като повод за прочит на Вазовата лирика. Литературна мисъл 3/1991, с. 67-89.
38. Ботев и българската детска лирика - история  на едно профаниране. Език и литература, кн. 5, 1992 г., с. 20-24; и в сборника „Христо Ботев. Съвременни оценки, критически анализи, литературни разработки", Велико Търново, 1995, с. 186-191.
39. Даскал Петър Бонев. „Семиотично versus фактологично". Литературата. Издание на университетското Вазово общество, СУ „Св. Климент Охридски" бр. 2 (4), 1995 г., с. 130-145.
40. Баташкото клане на Робърт Джаспър Мор. Архив, издание на Критика и хуманизъм, бр. 1/2, 1996, с. 75-80.
41. „Не пей ми ся" и „До моето първо либе": от звука до традицията. Литературна мисъл, кн. 2, 1995-1996 г., с. 71-91.
42. Архитектите: върху една метафора от метаезика на европейската литературна приказка. Литературна мисъл, кн. 4, 1995-1996, стр. 28-33.
43. Бай Ганьо на Острова. Демократически преглед, кн. 33, Есен 1997, стр. 444-450.
44. Съчинение за Ани Илков. Алтера, бр. 6/ юни 2006, с. 62-66.
45. Сюжети и предикати. Отново за учебниците по история. Критика и хуманизъм, кн. 21, бр. 1/ 2006, с. 275-290.
46. Вера Мутафчиева: История и романови генеалогии. Литературни балкани, бр. 1 (11), 2007 г., с. 269-315.
47. Априлското въстание на пътя на културите. Критика и хуманизъм, кн. 25, бр. 1/2008, с. 199-228. 
48. Историята на понятията – инструментални и дисциплинарни чертежи. Литературна мисъл, кн. 2/2008, с. 20-58.
49. Записки по понятията за българските въстания. І. Движение, бунт, въстание, революция. Страница, 4/2008, с. 147-196.
50. Записки по понятията за българските въстания. ІІ. Априлското въстание. Страница, 1/2009, с. 179-202.
51. Историография и литература: „спорът" на факултетите. Критика и хуманизъм, кн. 29, бр. 2/ 2009, с. 107-128.
52. За „прагматисткия обрат" на българския позитивизъм: унищожаване на средновековието. Критика и хуманизъм, кн. 33, бр. 3/2010, с. 155-182.
53. Робство, власт и легитимност (фрагменти). Социологически проблеми, Инзвънреден брой 2010, с. 139-158.

 

В) Статии и студии, публикувани в периодиката („Литературен вестник", „Култура", „Литературен форум")
54. Лириката за деца в  края  на 40-те и началото на 50-те години. Литературен форум, бр. 36 от 6. IХ. 1990 г., с. 4.
55. „Ние, врабчетата": как се случва текстът. Литературен вестник, бр. 27, 1994, с. 10-11.
56. Април 1876: педагогът и преводачът. Култура, бр 35, 1 септември 1995, с. 6.
57. Вазов. Новонагласяването: „Бръчков, тоест Станка". Литературен вестник, бр. 3, 24-30. 01. 1996 г., стр. 9, 12-13.
58. Литературноисторическият наратив „Баща ми в мен". Литературен вестник, бр. 23, 19 - 26. 06. 1996 г., стр. 10-11.
59. „На Острова на блажените" и „Кървава песен" – начин на съучастие. Литературен вестник, бр. 37, 20-26. 11. 1996, с. 12-13.
60. Гьоте, подлогът на сравнението. Литературен вестник, бр. 19, 4-10. 06. 1997 г., стр. 6-7.
61. Народът и езикът: еманципацията. Вазов и Паисий. Литературен вестник, бр. 14, 14-20. 04. 1999 г., стр. 9-10.
62. Вавилон. Литературен вестник, , бр. 39, 1-7. 12. 1999 г., стр. 13.
63. Езикът-майка: сгрешаване и поправяне на метафората. Литературен вестник, бр.42, 22-31. 12. 1999 г., стр. 9-11.
64. Вселяванията на Вера Мутафчиева. Литературен вестник, бр. 7, 22-28.2. 2006, с. 10-11.
65. Родно, дясно и ляво: Антон Дончев. Литературен вестник, бр. 10, 19-25.03. 2008, с. 3, 9-16.
66. За „продуктивното слисване" – обрати, интердисциплинарност и културни изследвания. Литературен вестник, бр. 9, 11-17. 03. 2009, с. 9-11.
67. „Дъщерята на Калояна", или за неслучилия се случай „Тютюн". Литературен вестник, бр. 31 (13-19.10.2010), с. 9, 12-14.


Рецензии, публицистика и др.

1. Мемоари за знаците на 1990. Култура, бр. 52, 28. ХII. 1990 г., с. 3.
(Дебат по повод „Мемоари за знаците на 1990": Маламин, Цветан. Ne sutor ultra crepidam (Обущарю, гледай си обувките). Култура, бр. 4 (год. ХХХV, 25 януари 1991, с. 1, 7.; Каприев, Георги. Технологичният цинизъм като философия (По повод твърденията на Цветан Маламин, публикувани в бр. 4 на вестника). Култура, бр. 5 (год. ХХХV), 1 февруари 1991, с. 1, 7.)
2. За книгата „Седмо небе". Тракия , 3/1990, с. 101-105.
3. Трети българо-полски колоквиум на славистичните катедри при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" и университета „Адам Мицкевич", Познан (8-9 ноември 1990 г.) - обзор в  съавторство с К. Чакърова и И. Пелева. В: Научни трудове на Пловдивския университет, т. 29, кн. 1, 1992, с. 469-472.
4. Смъртта на пионера и възкресението на бога. Българска книга 4/1992, с. 6-8.
5. „Карел Хинек Маха или Гласът на падналата арфа". Пловдивски университет, бр. 3-4, 21. 03. 1994, с. 10.
6. Предизвикателствата на повествователя. В: Научни трудове на Пловдивския университет, том 32, кн., 1994, Филологии, стр. 575-576. 
7. Изстрадана индивидуалност. „Vypoustení holubice" на Вл. Кршиванек. В: Чешки триптих. Образи на българската литература в профил и анфас. Съст. Е. Басат, В. Тодоров. С: УИ „Св. Климент Охридски", 1995, с. 171-172.
8. Книгата Мирела. Култура, бр. 34, 25. 08. 1995, с. 1.
9. Една рецензия. Култура, бр. 38, 22. IX. 1995 г., с. 4.
10. Завладяването на лириката: въпросът за Другия. Литературен вестник, бр. 20, 26.5-1.6. 1999 г., с. 5.
11. Две думи за Вазов. В: Иван Вазов и... Съст. Марин Бодаков. С: Фондация „Пространство Култура", 2000, с. 10-13.
12. Пентамерон. Култура, бр. 1, 12 януари 2001, с. 10.
13. Пърличев на Детрез. Култура, бр. 34, 5 октомври 2001 г., с. 3.
14. Малките дни на Петър Чухов. Литературен вестник, 2/2003, стр. 3.
15. Моят живот с Гаустин. Култура, бр. 24, 13 юни 2003, с. 6-7.
16. Балкани и канони. Just Do It. Култура, бр. 36, 21 октомври 2005, с. 4.
17. Бойко Пенчев от краевековието до 1923. Литературен вестник, бр. 39, 29.11-5.12, 2006, с. 6.
18. Батак: презареждане. Литературен вестник, бр. 17, 2-8. 05. 2007, с. 4-5.
19. 9 юни 2009, Вера Мутафчиева. Култура, бр. 23 (2551), 19 юни 2009, с. 5.

 

Статии, публикувани на чужди езици

А) в сборници

1. Nationalist Literature as a Mystifier of Folklore: The Hristo Botev Case. In: Literární mystifikace, etnické mýty a jejich úloha při formovaní národního vĕdomí. Sborník příspĕvků z mezinárodní konference konané ve dnech 20-21.10.2001. Uherské hradištĕ: Studie Slovackeho muzea 6/2001, pp. 53-57.
2. The Balkan Fictional History: No More European, Not Only Ottoman, and Not Yet National: A Case Study on the Historical Novel. CD Nexus Project 2000-2003: The Balkans, 2003; a version of the text also at CAS Working Paper Series. Issue 1, Sofia 2007, pp. 3-18 (www. cas.bg).
3. Language: Borders, Identities, and Utopias: Balkan Cases. In: New Europe College, Bucharest, Regional Program, NEC Yearbook 2004, pp. 215-254.
4. Bulgarian Literature: The Decade 1868-1878 (co-autors J. Neubauer, N. Czernokozhev). In: History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. Ed. Marcel Cornis-Pope and John Neubauer, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, Vol. І, 2004, p. 258-261.
5. Historical Myths: The Bulgarian Case of Pride and Prejudice. In: Myths and Boundaries in South-Eastern Europe, ed. Pal Kolsto, London: Hurst, 2005, p. 297-325.
6. Hybrid Discourses and their Institutional Matrix. A Case Study on History Textbooks. In: CAS Working Paper Series (http://www.cas.bg/en/cas-finalized-programmes/p-hybrid-discourses-and-their-institutional-matrix-national-identity-and-history-textbooks-a-case-study-152.html).
7. Das Kind in der Welt der Führer. Die Bulgarische Kinderliteratur als Mittler des Ideologems. In: Geschichte (ge-) brauchen: Literatur und Geschichtskultur im Staatssozialismus: Jugoslavien und Bulgarien. Ed. by Angela Richter, Barbara Beyer. Leipzig: Frank&Timme, 2006, pp. 179-190.
8. Folklore as a Means to Demonstrate a Nation's Existence: The Bulgarian Case (co-autor Alexander Kiossev). In: Cornis-Pope, Marcel.  Neubauer, John. (eds.). History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries. Vol. III. The Making and Remaking of Literary Institutions. Amsterdam: John Benjamins, 2007, pp. 325-334.
9. The Battle for a Thesaurus. Bulgarian National Language-Building in the Nineteenth Century: The Case of the Dictionary. In: Language-Society-History: The Balkans. Edited by A.-F. Christidis. Thessaloniki: Centre for the Greek Language, 2007, pp. 359-364.
10. Iconic Sites and Images of Language. In: Words and Images. Iconicity of the Text/ Слова и образы. Иконичность текста. Ed. by T. Dobrzynska, R. Kuncheva, S, 2008, pp. 195-214.
11. The Turkish Thesaurus and the Emergence of Style. In: Balkan Literatures in the Era of Nationalism. Edited by Murat Belge and Jale Parla. Istanbul: Bilgi University Press, 2009, pp. 215-222.
12. Linguistic Canon and Literary Canon: Mimicries and Alibis. In: Balkan Literatures in the Era of Nationalism. Edited by Murat Belge and Jale Parla. Istanbul: Bilgi University Press, 2009, pp. 223-230.
13. Textbook Memori(ali)zing: Literature Textbooks in Bulgaria. In: Remembering Communism: Genres of Representation. Edited by Maria Todorova. New York: Social Science Research Center, 2010, pp. 317-334.

 

Б) в периодични издания

14. Plovdiv, Erzahlung ohne Sujet. In: Lichtungen. 91/XXIII. Jg. 2002., s. 53-55.
15. Bilješke o devedesetima : "tranzicija" i bugarski slučaj. Knizevna Smotra 2/ 2002, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo s. 45-59.
16. Vynalezt jazyk. In: Host 04/ 2004, Brno, s. 65-67.
17. The Postmodern Fall of Constantinople: Umberto Eco. Études balkaniques, 2/ 2005, pp. 15-24.
18. Bibical Femininity (a review). Aspasia. International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women's and Gender History, Berghahn Journals, Vol. 2, 2008, pp. 250-252.
19. L' esthétique de la rupture: la littérature bulgare des années 1990 (co-author Marie Vrinat). Litterall 15/16, 2008, pp. 110-115.
20. (http://www.jsse.org/2011/2011-1/pdf/Hranova-JSSE-1-2011.pdf).
21. Slavery, Power, and Legitimacy (Fragments). Critique & Humanism, Vol. 35, Special issue 2010, pp.183-202.
22. History Education and Civic Education: The Bulgarian Case. Journal of Social Science Education, Vol. 10, Number 1, 2011, pp. 33-43.

 

В) в речници и енциклопедии
23. Речникови статии за български писатели, застъпени в Lexicon der Welt-Literatur, Alfred Kroener Verlag Stuttgart, Vol. І-ІІ, 2004: Bagrjana, Elisaveta (І, 134); Botev, Christo (І, 245); Christov, Kiril (І, 374); Dalčev, Atanas (І, 432); Daskalov, Stojan (І, 440); Debeljanov, Dimčo (І, 446); Dimitrova, Blaga (І, 475); Dimov, Dimitur (І, 475); Dončev, Anton (І, 484); Drumev, Vasil (І, 497); Džagarov, Georgi (І, 516); Elin Pelin (І, 526); Furnadžiev, Nikola (І, 619); Gabe, Dora (І, 621); Georgiev, Michalaki (І, 650); Gerov, Alexander (І, 651); Gerov, Naiden (І, 651); Grubešlieva, Maria (І, 713); Guljaški, Andrei (І, 724); Jasenov, Christo (І, 871); Javorov, Peju (І, 873); Jovkov, Jordan (І, 899); Kalčev, Kamen (І, 909); Levčev, Ljubomir (ІІ, 1504); Nemirov, Dobri (ІІ, 1290); Petrov, Ivajlo (ІІ, 1407-1408); Radičkov, Jordan (ІІ, 1491); Ralin, Radoj (ІІ, 1496); Stoev, Genčo (ІІ, 1729); Vazov, Ivan (ІІ, 1870-1871); Velkov, Krum (ІІ, 1875); Vežinov, Pavel (ІІ, 1885); Vojnikov, Dobri (ІІ, 1903). 
24. Ani Ilkov. In: Dictionary of Literary Biography. Vol. 353. Twenty-First Century Central and Eastern European Writers. Edited by S. Serafin, V. Mihailovich. Detroit, New York: Gale, 2010, pp. 122-125.


Издадени учебници:

А) Висше образование

1. В: Николова, Ю., Славова, М., Хранова, А., Шнитер, М., Янев, В. Поглед към детската литература. Помагало за студентите от филологическите и педагогическите специалности, Пловдив, 1990. Автор на студиите:

• Сънят и страхът в някои творби от литературата за деца през 20-те и 30-те години (с оглед отношението между литературата за възрастни и литературата за деца), стр. 45-75.
• Към въпроса за спецификата на лириката за малките в типологически и литературно-исторически аспект, стр. 76-101.
• Метаприказката или към проблема за самосъзнанието на писателя-приказник  (в съавторство с Мария Шнитер), стр. 156-181.

 

Б) Средно и начално образование

2. Учебник по литература за 11. клас (в съавторство с Инна Пелева). С: Просвета, 2001.
3. Христоматия по литература за 11. клас (в съавторство с Инна Пелева), С: Просвета, 2001.
4. Учебник по литература за 12. клас (в съавторство с Инна Пелева). С: Просвета, 2002.
5. Христоматия по литература за 12. клас (в съавторство с Инна Пелева). С: Просвета, 2002.
6. Читанка за 2. клас (в съавторство с И. Цанев и Вл. Попов). С: Просвета, 2003.
7. Учебник по литература за 5. клас (в съавторство с И. Пелева и Н. Перянова). С: Просвета 2006.
8. Тестови задачи по български език и литература за 5. клас (в съавторство с М. Васева, Т. Ангелова, В. Михайлова, И. Пелева, В. Петрова). С: Просвета, 2006.
9. Учебник по литература за 6. клас (в съавторство с И. Пелева и Н. Перянова). С: Просвета, 2007.
10. Тестови задачи по български език и литература за 6. клас (в съавторство с М. Васева, Т. Ангелова, Й. Тишева, В. Михайлова, И. Пелева, В. Петрова, В. Божинов). С: Просвета, 2007.
11. Тестови задачи по български език и литература за 7. клас. Помагало за кандидатстване след 7. клас (в съавторство с М. Васева, Т. Ангелова, Б. Николова, В. Михайлова, Й. Тишева, Г. Дачева, И. Пелева, В. Герджикова, В. Божинов). С: Просвета, 2007 г.
12. Литература за 7. клас (в съавторство с Инна Пелева и Нелида Перянова). С: Просвета, 2008.
13. Тестови задачи по български език и литература за национална проверка в 5. клас (в съавторство с М. Васева, В. Михайлова, М. Бунева, И. Пелева, В. Попов, В. Божинов). С: Просвета, 2008.
14. Литература за 8. клас (в съавторство с Инна Пелева). С: Просвета, 2009.

Дейности

Научни проекти
1. От 2010 г. участие в проекта Какво значат думите в България. В търсене на интегрален философски и социологически подход към езика – НБУ-София, ръководител проф. Христо Тодоров, финансиран от фонд „Научни изследвания", МОМН (срок 2010-1012 г.). Инф. на http:// hssfoundation.org.
2. От 2010 г. участие в проекта Предизвикателствата пред представителната демокрация днес – ФХСИ- София, ръководител доц. д-р Димитър Вацов (срок: 18.12. 2008-18.06.2012). Инф. на http:// hssfoundation.org (текущи проекти).
3. От 2009 г. участие в тригодишния проект Нация и гражданство – Изследователски център по социални науки към СУ „Св. Климент Охридски", финансиран по тематичен конкурс 2008 г. на Фонд "Научни изследвания", МОМН, ръководител доц. д-р Петя Кабакчиева, срок: 16.12.2008 - 16.12.2011 г. Инф. на http:// hssfoundation.org (текущи проекти).
4. От 2009 г. участие в проекта на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски" Междукултурни орбити – следи и търсения (МОСТ), ръководител доц. д-р Живко Иванов, финансиран от фонд „Научни изследвания", ПУ „Паисий Хилендарски" (Инф. На http://isoni.uni-plovdiv.bg).
5. 2009-2010 г. – участие в проекта Европейска интеграция и национализъм на микро ниво, Академична лига за Югоизточна Европа – София, ръководител доц. д-р Александър Кьосев (с финансовата подкрепата на Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe и Институт „Отворено общество"). Инф. на: http://www.seal-sofia.org/bg/projects.
6. 2005-2008 г. участие в международния проект Remembering Communism: Methodological and Practical Issues of Approaching the Recent Past in Eastern Europe at the Institute of Slavic Studies of the University of Leipzig (supervised by prof. Maria Todorova, prof. Stefan Troebst) in cooperation with St. Kliment Okhridski University, Sofia and sponsored by VolkswagenStiftung, Sofia, Bulgaria. Инф. на: http://www.rememberingcommunism.org.
7. 2003-2006. Международен научен проект Balkan Literatures in the Era of Nationalism –  Bilgi University-Istanbul, Centre for Advanced Study-Sofia, New Europe College- Bucharest. Инф. за инициаторите и хода на проекта – в съставителския предговор на Murat Belge и Jale Parla. В: Balkan Literatures in the Era of Nationalism. Edited by Murat Belge, Jale Parla. Istanbul: Bilgi University Press, 2009, p. xv.
8. Октомври 2004 – Юли 2005. Участник в международния колективен научен проект на Центъра за Академични изследвания - София Roles, Identities, and Hybrids, ръководен от доц. д-р Александър Кьосев и доц. д-р Петя Кабакчиева (спонсориран от Volkswagen Foundation, Germany). Инф. на http://www.cas.bg.
9. Ноември 1999 – септември 2000. Mеждународeн научен проект Nexus на Центъра за Академични изследвания-София How to Think About the Balkans: Region, Culture, Identities (supervised by prof. Maria Todorova; prof. Diana Mishkova, prof. Alexander Kiossev). http://www.cas.bg.
10. Юни-Октомври 1999. Индивидуален проект Българската неология – граници на дебата към Института за литература при БАН (текстът на разработката е втората част на монографията „Езикът и неговите речи", 2000).

 

Участие В научни форуми
В международни конференции:

1. Събитие и безсмъртие в две понятия, два сюжета и два прочита (в съавторство с Димитър Вацов). Международна конференция Събитие и безсмъртие в литературата, езика и философията/ Event and Immortality in Literature, Language, and Philosophy. 13-14 май 2011, ФСФ, СУ „Св. Климент Охридски", София.
2. Метафора, епохи и митологии в понятието Възраждане. Международна конференция Политическа митология и история/ International Conference Political Mythology and History, 2-4 април 2009, СУ „Св. Климент Охридски", София.
3. Loan-memory: Communism and the Youngest Generation. International Conference Remembering Communism: New Approaches to the Memory and History of Communism. Bulgaria and Romania in Comparison. September 26-30, 2008, Sofia.
4. Canons and Controversies. International Workshop Balkan Literatures in the Era of Nationalism, October 5-7, 2006, Bilgi University, Istanbul.
5. Linguistic Canon and Literary Canon: Mimicries and Alibis. International Workshop Canon Formation and Canon Teaching. Southeast European Academic League-Sofia, October 1-2, 2005, Sofia.
6. Iconic Sites and Images of Language. Polish-Bulgarian Research Conference Iconicity in the Literary Communication. September 19-20, 2005, Sofia, Bulgarian Academy of Sciences. 
7. The Turkish Thesaurus and the Emergence of Style: A Bulgarian Case. International Colloquium Representing the Empire: The Image of the Ottoman Empire in East-European Literatures. 9-11 June 2005, New Europe College, Bucharest.
8. Das Kind in der Welt der Führer. Die Bulgarische Kinderliteratur als Mittler des Ideologems. Internationales Symposium Literatur und Geschichtskultur im Staatssozialismus: Jugoslavien und Bulgarien. 09-13 Januar, 2005, Martin Luther Universität, Halle-Wittenberg, Germany.
9. Еко и еднорозите. Mеждународна конференция Умберто Еко: знаци, репрезентации, интерпретации – европейската културна идентичност/ Umberto Eco: Signes, représentations, interprétations – l'identité culturelle européenne. 27-28 ноември 2004, София, „Софийски диалози": Дом на науките за човека и обществото.
10. Literature Textbooks in Bulgaria. International Conference Remembering Communism: Genres of Representation. September 21-23, 2003, Georg Eckert Institute, Braunschweig, Germany.
11. Language as a Site of Memory. International Annual Conference of the English Department "Sites of Memory", University of Bucharest, June 5-7, 2003, Bucharest.
12. The Postmodern Fall of Constantinople: Umberto Eco. Colloque consacré au 800e centenaire de la prise de Constantinople. April 17-18, New Europe College, Bucharest.
13. Historical Myths: The Bulgarian Case of Pride and Prejudice. International Conference Balkan Societies in Change: The Use of Historical Myths, November 7-9, 2002, Institut za istoriju, Sarajevo; Department of East-European and Oriental Studies at the University of Oslo, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina.
14. Boundaries, Bridges, Roads, Crossroads: An Approach to a Balkan Figurative Map. First International NEXUS Conference The Balkans: Mapping Identities (18th-21st c.), Centre for Advanced Study-Sofia, October 18-20, 2002, Sofia.
15. Changing the Thesaurus: The "Eternal Modernity" of the Old Slavic Text. British Association for Slavonic and East European Studies (BASEES) Annual conference, 6-8 April 2002, Fitzwilliam college, Cambridge UK.
16. The Battle for a Thesaurus. Bulgarian National Language-Building in the Nineteenth Century: The Case of the Dictionary. International Conference Language-Society-History: The Balkans, 11-12 November 2001, Centre for the Greek Language, Thessaloniki.
17. Nationalist Literature as a Mystifier of Folklore: The Hristo Botev Case. Mezinárodna conference Literární mystifikace, etnické mýty a jejich úloha při formovaní národního vĕdomí. 20-21.10. 2001, Uherské hradištĕ, Czech Republic.
18. Андерсен и Оскар Уайлд: два танца. Българо-датска конференция Датската литература в България: един век очарование. 18-20 октомври 2000, СУ „Св. Климент Охридски".
19. Гусли и гуслари в сравнителния план на романтизма. Konference ke 150. výrocí  zalození stolice slovanské filologie na Universitĕ Karlovĕ, 8-10 června, 1998, Katedra slavistiky Filozofické fakulty University Karlovy, Praha.
20. К проблематике болгарской литературной истории: Пушкин как фигура метаязыка. XXV междувузовска конференция на Санкт-Петербургския университет, 11-15 март 1996 г., Санкт-Петербург.
21. Идеята за "първи" и българската литературна история. Пета международна кръгла маса Предци и предтечи, митове и утопии на Балканите/ Precursors, Myths and Utopias in the Balkans (международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации), ЮЗУ „Неофит Рилски", 29 февруари - 2 март 1996, гр. Банско.
22. Kinderlyrik im Feld des Mdrginalen. Internationales Symposium Das Eigene Bild im Bild des Anderen, 22-24 February, 1993, Frankfurt/Oder, Germany.
23. Славянско и европейско в приключенския  модел на историята. IV полско-български славистичен колоквиум, 15-16 октомври 1992, Университет „Адам Мицкевич", Познан, Полша.


Награди, стипендии, специализации, гост-професури, научен обмен
Стипендии, специализации

• Април – Юни 2004 –NIAS, Wassenaar, Холандия - с индивидуален проект "Colonial Adventure and Postcolonial Fantasy".
• Октомври 2002 - Януари 2004 –New Europe College, Букурещ - с индивидуален проект "The Problems of "National Language" and the Politics of Modernity. The Bulgarian Case in Comparative Perspective".
• Март 2002 – Institut fur die Wissenshaften vom Menshen (IWM), Виена - с индивидуален проект „Nationalism, Language, Gender".
• Септември 1984 – март 1985 – дипломантска специализация по сравнително славянско литературознание в университета в Братислава, Словакия (по темата „Жанрова специфика на историческия роман").

 

Награди
• Награда за литературна критика на СБП за „Двете български литератури: граници на лирическия контекст" (1992), връчена 1993 г.
• Награда "Пловдив" за литература за „Литературният човек и неговите български езици" (1995),  връчена 1996 г.

Дипломанти и Докторанти

Други