Адриана Любенова


Телефон: 032 / 261-317
Мейл: alubenova@yahoo.com
Кабинет: ул. "Цар Асен" № 24, Ректорат, ет.2, каб. 203
Приемно време:

Област на научната квалификация

Църковно изкуство, Реставрация, Консервация,

Образование


Докторат:
2009 – 2014. Мозаичното изкуство във Филипопол IV –VI век – ИИИзк, БАН
Магистратура:
2010 – 2012. Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски"  - Археология – Консервация и реставрация
2009 – 2011. Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Практическа теология
2005 – 2007. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив – Църковна живопис
Бакалавър:
1998 – 2004. Джордж Мейсън юнивърсити - скулптура

Професионална кариера

       Академични длъжности:
2014 -       Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - асистент
2010 -       Ателие "Иконография" към Светата Пловдивска Митрополия - преподавател
2013 – 2014.  Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - хоноруван преподавател
2007-2010. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив - хоноруван преподавател
2001-2004. Джордж Мейсън Юнивърсити, Феърфакс,  Вирджиния, САЩ - асистент


      Административни длъжности:
2014 –            Фондация „Моят Музей" – кординатор програми
2004 -2005.     Маклеин чилдрън център, Маклеин, Вирджиния, САЩ – учител
1995 – 1999.    Грийнпийс САЩ - офис мениджър/ координатор
 

Членства

Член на Международния комитет за реставрация и консервация на мозайки (ICCM)
Член на  УС на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ).
Българско Иконографско Сдружение (БИС)
Научен секретар на университетски център за християнско изкуство и култура "Св. ап. Ерм" при ПУ "Паисий Хилендарски"
Член на  УС на Сдружение на православните богослови „Свети Паисий Хилендарски"

Говорими езици

Английски език
Руски език

Публикации

Монографии:
Слово и образ (видимото и невидимото в православната иконография), 2013

Статии:

1. Към символиката на мозаичната украса на т. нар. Малка базилика в Пловдив - В: Сборник Доклади „Изкуство и контекст", София, 2008, стр. 250- 257
2. Християнският Храм и Неговата сакралност - В: Годишник на АМТИИ, 2008 г. стр. 138-143
3. Светата Троица - В: Годишник на АМТИИ, 2008 г., стр. 144-147
4. Моите лични етнически конфликти – В: www.emigrant-bg.barrydoor.nl 2009
5. Neue Überlegungenzum hexakonchalen Martyrium von Philippopolis (Plovdiv, Bulgarien) – Mitteilungen zur Christlichen Archäologie 16, 2010 (mit I. Topalilov), 59-70
6. Символиката на „хляба" в мозаичното изкуство във Филипопол през ІV – VІ век – В: Сборник доклади „Изкуствоведски четения" – София, 2010 г.,стр.146 -155
7. Православната иконография чрез образа на Свети Райко Шуменски - В: „Приноси към християнското културно-историческо", Пловдив, Том 1, 2011 г. стр. 96-117
8. Икона или идол (същността на Православния естетически мироглед) – В: „Докторантски бюлетин" книжка 1 (1) април 2012, София, стр. 52-57
9. Предизвикателства пред съвременната църковна живопис - В: Сборник доклади – „Изкуствата, пазарът, публиките", БАН, София 2012 (под печат)
10.  Некоторые аспекты русского влияния на современную болгарскую иконографию – В: сборник доклади"«Россия в Болгарии, Болгария в России:
перспективы сотрудничества в начале XXI века» 2012 г. стр. 132 -140 (с Б. Петкова)
11. Изображенията на птици върху горната мозайка на Епископската базилика във Филипопол, В: Сборник доклади „Изкуствоведски четения" – София, 2012 г. (под печат)
12. Някои аспекти от благотворителността на Българската Православна Църква в Пловдив в началото на 20 век. В: Сборник доклади „Благотворителността в Пловдив 19 – 20 век"2012 (под печат)
13. Болгарская икона – В: Сборник доклади IX Международый форум „Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения", Липецк, 2013г, стр. 174-175 
14. Проникване и утвърждаване на християнството във Филипопол (ІV- VІ в.) - В: Сборник доклади катедра „Теология" ПУ, 2013 (под печат)
15. Християнството и особености на религиозния живот във Филипопол през ІV- VІ век – В: „Приноси към християнското културно-историческо наследство", Пловдив, Том 2, 2013, 29 -71
16. Место иконы в христианском мире.-  B: Сборник доклади - IX Международый форум „Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения", 2013, (под печат)
17.  Научно-образовательный центр болгарской культуры, церковной живописи и дизайна - B: Сборник доклади - IX Международый форум „Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения", 2013, (със Сергей Тонковид под печат)
18.  Литургиката и символиката на изображенията в раннохристиянските подови мозайки от Филипопол IV-VI век.-  В: Сборник доклади „Антични мозайки и кариери" (под печат)
19. Развитието на литургията IV-VI в. и нейното отображение в подовите мозайки във Филипопол – под печат

Монографии:
Слово и образ (видимото и невидимото в православната иконография), 2013

Статии:

1. Към символиката на мозаичната украса на т. нар. Малка базилика в Пловдив - В: Сборник Доклади „Изкуство и контекст", София, 2008, стр. 250- 257
2. Християнският Храм и Неговата сакралност - В: Годишник на АМТИИ, 2008 г. стр. 138-143
3. Светата Троица - В: Годишник на АМТИИ, 2008 г., стр. 144-147
4. Моите лични етнически конфликти – В: www.emigrant-bg.barrydoor.nl 2009
5. Neue Überlegungenzum hexakonchalen Martyrium von Philippopolis (Plovdiv, Bulgarien) – Mitteilungen zur Christlichen Archäologie 16, 2010 (mit I. Topalilov), 59-70
6. Символиката на „хляба" в мозаичното изкуство във Филипопол през ІV – VІ век – В: Сборник доклади „Изкуствоведски четения" – София, 2010 г.,стр.146 -155
7. Православната иконография чрез образа на Свети Райко Шуменски - В: „Приноси към християнското културно-историческо", Пловдив, Том 1, 2011 г. стр. 96-117
8. Икона или идол (същността на Православния естетически мироглед) – В: „Докторантски бюлетин" книжка 1 (1) април 2012, София, стр. 52-57
9. Предизвикателства пред съвременната църковна живопис - В: Сборник доклади – „Изкуствата, пазарът, публиките", БАН, София 2012 (под печат)
10.  Некоторые аспекты русского влияния на современную болгарскую иконографию – В: сборник доклади"«Россия в Болгарии, Болгария в России:
перспективы сотрудничества в начале XXI века» 2012 г. стр. 132 -140 (с Б. Петкова)
11. Изображенията на птици върху горната мозайка на Епископската базилика във Филипопол, В: Сборник доклади „Изкуствоведски четения" – София, 2012 г. (под печат)
12. Някои аспекти от благотворителността на Българската Православна Църква в Пловдив в началото на 20 век. В: Сборник доклади „Благотворителността в Пловдив 19 – 20 век"2012 (под печат)
13. Болгарская икона – В: Сборник доклади IX Международый форум „Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения", Липецк, 2013г, стр. 174-175 
14. Проникване и утвърждаване на християнството във Филипопол (ІV- VІ в.) - В: Сборник доклади катедра „Теология" ПУ, 2013 (под печат)
15. Християнството и особености на религиозния живот във Филипопол през ІV- VІ век – В: „Приноси към християнското културно-историческо наследство", Пловдив, Том 2, 2013, 29 -71
16. Место иконы в христианском мире.-  B: Сборник доклади - IX Международый форум „Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения", 2013, (под печат)
17.  Научно-образовательный центр болгарской культуры, церковной живописи и дизайна - B: Сборник доклади - IX Международый форум „Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения", 2013, (със Сергей Тонковид под печат)
18.  Литургиката и символиката на изображенията в раннохристиянските подови мозайки от Филипопол IV-VI век.-  В: Сборник доклади „Антични мозайки и кариери" (под печат)
19. Развитието на литургията IV-VI в. и нейното отображение в подовите мозайки във Филипопол – под печат

Дейности

Научни проекти
Документален филм „Съвременната Българска Иконография" 2013-2015
„Християнското културно историческо наследство като основен фактор за формирането и запазването на националната ни идентичност" ПУ-Фонд Научни Изследвания 2009 -2013 Член на колектива
Документален филм  „Иконографията на св. Паисий Хилендарски- традиция и съвременност" 2012 -2013
Международен ден на музеите – 2013
Нощ на музеите - 2013


Участие В научни форуми
Regional Course on the Conservation and Management of Archaeological Sites with Mosaics, Пафос, Кипър, 2014
Изкуствоведски четения – София, 2013
Християнското културно историческо наследство като основен фактор за формирането и запазването на националната ни идентичност – Пловдив, 2013
Международна научна конференция „Българската хуманитаристика в контекста на европейското научно дирене" – София 2013
Конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ), София, 2013
Международна научна конференция „Антични мозайки и кариери" НБУ, София, 2013
Изкуствоведски четения – София, 2012
Иконографски събор – Орешака, 2012
Изкуствата, пазарът, публиките -  БАН, София 2012
Конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ), София, 2012
Благотворителността в Пловдив 19 – 20 век – Пловдив, 2012
Россия в Болгарии, Болгария в России: перспективы сотрудничества в начале XXI века – Пловдив, 2012
Иконографски събор – Царево, 2011
Конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ), София, 2011
International Summer School on Religion and Public Life (ISSRPL), 2011
11th Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics (ICCM), "Managing archaeological sites with mosaics: from real problems to practical solutions", Meknes (Morocco), 2011.
Изкуствоведски четения – София, 2010
Конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ), София, 2010
Иконографски събор  - Царево 2010
10th Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics (ICCM), Палермо, Италия, 2009
Младежка конференция „Изкуство и контекст", 2008
 

Дипломанти и Докторанти

Няма

Други

Грант  Getty Foundation/MOSAICON - Regional Course on the Conservation and
Management of Archaeological Sites with Mosaics, Пафос 2014
Сертификат за летен курс по руски език – Институт „А.С. Пушкин" Москва - 2012
Сертификат от лятно училище- International Summer School on Religion and Public Life (ISSRPL), 2011
Грант  Getty Foundation - (ICCM) Мекнес, Мароко, 2011
Реставрация и консервация  на паметници на културата– студентски стаж кьм ЮНЕСКО, 6-9, 2007
Реставрация и консервация  на паметници на културата– студентски стаж кьм ЮНЕСКО  ,6-9, 2006;
Професионална  след дипломна квалификация в Академия за Музикално Танцово и Изобразително Изкуство по:
Едногодишен курс –специализация по Иконография- 2009,
Профеционална квалификация -Богословие и символика -2009
Професионална квалификация - Рисуване -2009

Самостоятелни изложби:
Джордж Мейсън Юнивърсити, Вирджиния, САЩ – 2001
Джордж Мейсън Юнивърсити, Вирджиния, САЩ – 2003
Москва, Русия - 2010
Ярославлъ, Русия - 2010
Углич, Русия - 2010
Нижний Новгород, Русия - 2010
Самара, Русия - 2010
Саратов, Русия - 2010
Астрахан, Русия - 2010
Чебуксарий, Русия - 2010
Толиятти, Русия - 2010
Казан, Русия – 2010
Сызран, Русия -2010
Волгоград, Русия – 2010
Софийски Университет – 2010
Липецк, Русия – 2012
Липецк, Русия - 2013

Участие в общи изложби:
Годишни изложби на студенти и преподаватели в
Джордж Мейсън Юнивърсити, Вирджиния, САЩ – 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
Иконна сбирка, Пловдив, „Нощ на галериите" – 2006
Галерия „Херос", Пловдив, Великденска изложба – 2006
Галерия „Херос", Пловдив, , „Нощ на галериите" – 2007
Коледни изложби в АМТИИ, Пловдив – 2005, 2006, 2008, 2009
Великденски изложби в АМТИИ, Пловдив – 2006, 2007, 2008
Галерия "Тераарт" Пловдив – 2008
Биенале на църковните изкуства, ВеликоТърново – 2009
Галерия Сердика, София – 2010
Епархийски салон, Пловдив -2010
Иконна експозиция, Пловдив – 2010
Епархийски салон, Пловдив -2010
Биенале на църковните изкуства, ВеликоТърново – 2011
Епархийски салон, Пловдив -2011
Епархийски салон, Пловдив -2011
Драматичен театър, Пловдив – 2011
Храм „Успение Богородично", Царево -2011
НМУ „Л. Пипков", София - 2011
Енчо Пиронков, Пловдив – 2012
Епархийски салон, Пловдив -2012
Хан Хаджи Никули, Велико Търново – 2012
БАН, София – 2012
Галерия А+, Пловдив  - 2012
ПУ „Паисий Хилендарски", Пловдив -2012
Експо Център, Орешака -2012
Експо Център, Орешака -2013
Радио Пловдив , Пловдив – 2013
Духовна Палитра, ГХГ Пловдив – 2013
Виена, Австрия - 2013

Стенописи:
Параклис „Св. Георги", Военно поделение, Пловдив, южна стена – 2007
Параклис „Св. Теодор", Широка Лъка, западна част на свода – 2007
Храм  „Св. Богородица", Пазарджик, купол -2008
Аязмо „Св. св. Козма и Дамян" с. Искра – 2012
Параклис „Св. Георги" СОУ „Черноризец Храбър", Пловдив– 2013-


Графичен дизаин:
Лого на фондация „Ангела"- 2007
Лого за Университетски център за християнско изкуство и култура „Св. ап. Ерм"-2008
Православен стенен календар на Св. Пловдивска Митрополия 2010
Църковно календарче на Св. Пловдивска Митрополия 2010
Оформление на корицата на сборник „ Приноси към християнското културно-историческо наследство", Том 1, Еко Белан, 2011
Плакат „Мозаичното изкуство във Филипопол", Мароко – 2011 Оформление на корицата на сборник „Разрушаването на порядъка", Пловдив, 2012
Дипляна за кандидат-студентска кампания на специалност „Теология" ПУ – 2013
Оформление на корицата на сборник „ Приноси към християнското културно-историческо наследство", Том 2, Еко Белан, 2013
Оформление на корицата на сборник „Религиозната идентичност – аспекти на модерността", Студио 18, Пловдив, 2013
Дипляна за кандидат-студентска кампания на специалност „Теология" ПУ – 2014