Състав на катедратапроф. д-р Райчо Пожарлиев
Ръководител Катедра
телефон: 032 / 261 436
email: raicho54@abv.bg
приемно време: 1 понеделник от 15:00 до 17:00ч.
кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 4, Катедра Философия

проф. д.ф.н Албена Хранова

телефон: 032 / 261 436
email: albena.hranova@gmail.com
приемно време:
кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 4, Катедра Философия

доц. д-р Ина Димитрова

телефон: 032 / 261 436
email: ina.d.dimitrovagmail.com
приемно време: 2 петък от 08:00 до 09:30ч.
кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 4, Катедра Философия

доц. д-р Олга Симова

телефон: 032 / 261 436
email: olgasimova1@gmail.com
приемно време: 1 понеделник от 16,00-18,00
кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 4, Катедра Философия

гл.ас. д-р Евелина Иванова-Варджийска

телефон: 032/261436
email: eva_var@abv.bg
приемно време: 1 понеделник 16,30-18,00
кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 4, Катедра Философия

гл. ас. д-р Валентин Аспарухов

телефон: 032 / 261 436
email: v_asparuhov@abv.bg
приемно време: 2 вторник от 13:30 до 15:00 ч.
кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 4, Катедра Философия

гл. ас. Тодор Петков

телефон: 032 / 261 436
email: todorpetkov@hotmail.com
приемно време: 2 четвъртък от 13:30 до 15:00 ч.
кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 4, Катедра Философия

ас. д-р Мартина Минева

телефон: 032 / 261 436
email: martina_mineva@abv.bg
приемно време: 2 петък от 12,00 до 13,30
кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 4, Катедра Философия

Кремена Цанкова
административен секретар
телефон: 032/261-433
email: krem_che@abv.bg
приемно време: всеки ден от 10,00 -12,00
кабинет: ул. "Костаки Пеев", 21, ет. 5, Деканат на ФИФ