Състав на катедратапроф. д-р Иван Чалъков
Ръководител Катедра
телефон: 032 / 261 491
email: tchalakov@gmail.com
приемно време: сряда, 13:30 - 14:30 часа
кабинет: Катедра „Приложна и институционална социология"

проф. д-р Иво Христов
професор
телефон: 032 / 261 491
email: ihristov@netbg.com
приемно време:
кабинет: Катедра "Приложна и институционална социология" "Приложна и институционална социология"

доц. д-р Сийка Ковачева
доцент
телефон: 032 / 261 491
email: siykakovacheva@gmail.com
приемно време: 1 сряда, 15:00 - 17:00 часа
кабинет: Катедра „Приложна и институционална социология"

доц. д-р Мирослава Радева
доцент
телефон: 032 / 261 491
email: office@mbmd.net
приемно време: 2 четвъртък, 14:00 - 15:00 часа
кабинет: Катедра „Приложна и институционална социология"

гл.ас. д-р Светослав Славов
главен асистент
телефон: 032 / 261 491
email: svetoslavslavov@gfk.com
приемно време: 1 четвъртък, 12:00 - 13:00
кабинет: Катедра „Приложна и институционална социология"

доц. д-р Тихомир Митев
доцент
телефон: 032 / 261 491
email: tihomir.n.mitev@gmail.com
приемно време: сряда, 10:30 - 12:00 часа
кабинет: Катедра „Приложна и институционална социология"

гл.ас. д-р Донка Кескинова
главен асистент
телефон: 032 / 261 491
email: donka.keskinova@gmail.com
приемно време: 1 четвъртък, 11:00 - 12:00 часа
кабинет: Катедра „Приложна и институционална социология"

доц. д-р Антоанета Дончева
доцент
телефон: 032 / 261 491
email: an.losev@gmail.com
приемно време: 1 сряда, 11:00 - 12:00 часа
кабинет: Катедра „Приложна и институционална социология"

ас. д-р Пламен Нанов
асистент
телефон: 032 / 261 491
email: plamen_nanov@abv.bg
приемно време: 2 четвъртък, 10:30 – 12:00
кабинет: Катедра „Приложна и институционална социология"

Гергана Пирова
административен секретар
телефон: 032 / 261 491
email: eng.gergana.pirova@gmail.com
приемно време: понеделник,сряда и петък: от 10:00-12:00часа; вторник и четвъртък от 14:00-16:00часа
кабинет: каб.207, Ректорат