Състав на катедратаДоц. д-р Георги Димитров Митрев
Ръководител на катедра
телефон: 032 / 261 268, 032/261-289
email: gmmitrev@yahoo.com
приемно време: Понеделник: 10,30-12,30 ч.
кабинет: ул. "Цар Асен" № 24, Ректорат, ет. 2, каб. 256-а, 254-а, катедра История и археология

Проф. д.и.н. Камен Манолов Гаренов

телефон: 032/261-268
email: garena@abv.bg
приемно време: Понеделник: 10,30-11,30 ч.
кабинет: ул. "Цар Асен" № 24, Ректорат, ет. 2, каб. 256-а

Проф. д.ф.н. Мирена Христова Славова

телефон: 032/261-289
email: mirenaslavova@gmail.com
приемно време: Петък (първа седмица): 12,00-13,00 ч.
кабинет: ул. "Цар Асен" № 24, Ректорат, ет. 2, каб. 254-б

Доц. д-р Валентин Павлов Петрусенко

телефон: 032/261-268 и 032/261-434
email: petrus@uni-plovdiv.bg
приемно време: Сряда (втора седмица): 13,00-15,00 ч.
кабинет: ул. "Цар Асен" № 24, Ректорат, ет. 2, каб. 254-б

Доц. д-р Симеон Койчев Кацаров
Зам.-декан на ФИФ и Научен секретар на катедра "История и археология"
телефон: 032/261-289
email: simo_st@uni-plovdiv.bg, simo_st@abv.bg
приемно време: Вторник: 13,00-15,00 ч.
кабинет: ул. "Цар Асен" № 24, Ректорат, каб. 254-а

Доц. д-р Стоян Йорданов Попов

телефон: 032/261-268
email: mythos_sp2002@yahoo.com
приемно време: Вторник: 10,30-11,30 ч.
кабинет: ул. "Цар Асен" № 24, Ректорат, ет. 2, каб. 256-а

Доц. д-р Румяна Йоргова Комсалова

телефон: 032/261-267
email: elit_rs@abv.bg
приемно време: Петък: 12,00-13,00 ч.
кабинет: ул. "Цар Асен" № 24, Ректорат, ет. 2, каб. 256-б

Доц. д-р Тодор Йорданов Радев

телефон: 032/261-267
email: toshrad@abv.bg
приемно време: Понеделник (първа седмица): 09,30-10,30 ч., Понеделник (втора седмица): 12,30-13,30 ч.
кабинет: ул. "Цар Асен" № 24, Ректорат, ет. 2, каб. 256-б

Доц. д-р Димитър Веселинов Димитров

телефон: 032/261-289, 032/261-268
email: dimitarveselinov@abv.bg
приемно време: Четвъртък: 14,00-15,00 ч.
кабинет: ул. "Цар Асен" № 24, Ректорат, ет. 2, каб. 254-б

Доц. д-р Пламен Bасилев Славов

телефон: 032/261-267
email: plamen.slavov@yahoo.com
приемно време: Вторник: 10,30-11,30 ч.
кабинет: ул. "Цар Асен" № 24, Ректорат, ет. 2, каб. 256-б

Доц. д-р Русалена Веселинова Пенджекова - Христева

телефон: 032/261-267
email: rusalena@abv.bg
приемно време: Четвъртък (втора седмица): 10,30-12,30 ч.
кабинет: ул. "Цар Асен" № 24, Ректорат, ет. 2, каб. 256-б

Гл. ас. д-р Мина Маринова

телефон: 032/261-267
email: illimina@yahoo.com
приемно време: Сряда: 11,00-13,00 ч.
кабинет: ул. "Цар Асен" № 24, Ректорат, ет. 2, каб. 256-б

Гл. ас. д-р Божидар Ангелов Драганов

телефон: 032/261-268
email: b.draganov@abv.bg
приемно време: Сряда: 14,00-16,00 ч.
кабинет: ул. "Цар Асен" № 24, Ректорат, ет. 2, каб. 256-а

Гл. ас. д-р Станислав Николов Боянов

телефон: 032/261-289
email: stanislav_boyanov@yahoo.com
приемно време: Понеделник: 10,00-12,00 ч.
кабинет: ул. "Цар Асен" № 24, Ректорат, ет. 2, каб. 254-а

Ас. д-р Надежда Стоянова Кирова-Йовчева

телефон: 032/261-267
email: kirova77@yahoo.com
приемно време: Петък: 13,30-14,30 ч.
кабинет: ул. "Цар Асен" 24, Ректорат, ет. 2, каб. 256-б

Ас. д-р Самуил Стойков Шивачев

телефон: 032/261-267
email: sami_king@abv.bg
приемно време: Петък: 13,30-15,30 ч.
кабинет: ул. "Цар Асен" 24, Ректорат, ет. 2, каб. 256-б

Валентина Илиева Атанасова
Историк
телефон: 032/261-268
email: valia@uni-plovdiv.bg; atanassova.valentina@abv.bg
приемно време: Всеки работен ден: 10,00-12,00 – 13,00-15,00 ч.
кабинет: ул. "Цар Асен" № 24, Ректорат, ет. 2, каб. 256-а, катедра История и археология