Отговорници
Молим отговорниците на курсовете да въведат своите дани
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
Text to Identify

Отговорници по курсове

Археология 1 курс

отговорник: Ангел Златков, тел:0894974545, email:
email на курса: arheologiq@abv.bg

Археология 2 курс

отговорник: Христина Стоянова, тел: 0898272117, email:
email на курса:archeology2013@abv.bg

Археология 3 курс

отговорник: Радослава Димова, тел:0899934625, email:
email на курса:arheologia2012@abv.bg

Археология 4 курс

отговорник:Мария Драганова, тел: 0877584359, email:
email на курса:arheologia_2011@abv.bg

Етнология 1 курс

отговорник: Борислав Иванов, 0899888625, borislav_ivanov_mvr@abv.bg
email на курса: ethnologi_2016@abv.bg

Етнология 2 курс

отговорник: Радосвета Раколиева, 0899623500

email:
email на курса: etnologiq2015@abv.bg

Етнология 3 курс

отговорник:
email на курса:

Етнология 4 курс

отговорник:

email на курса:

История 1 курс

отговорник: Славей Коленцов, 0886991888
email на курса:bghistorians2014@abv.bg

История 2 курс

отговорник: Дияна Иванова, тел:0895675060, email:
email на курса:

История 3 курс

отговорник:Ивелина  Андреева, тел:0876938639, email:
email на курса:

История 4 курс

отговорник: Дафинка Добрева,  тел:0887469042, email:
email на курса:

Културен туризъм 1 курс

отговорник: Елена Стоева, 0894713702, e-mail: elito.st@abv.bg
email на курса:

Социална антропология 1 курс

отговорник: Виляна Величкова, 0899257977
email на курса: socialna_antropologiq2016@abv.bg

Социална антропология 2 курс

отговорник:
email на курса:

Социална антропология 3 курс

отговорник: Пепа Ганчева , тел: 0898 366 369 , email:pepa_gancheva1990@abv.bg
email на курса:

Социална антропология 4 курс

отговорник: Надежда Димова
email на курса:

Социология и науки за човека 1 курс

отговорник: Вилияна Дункова, тел: 0885080078, e-mail: vivi97@abv.bg
email на курса: sociologiya2016@abv.bg

Социология и науки за човека 2 курс

отговорник: Никол Ангелова Костадинова, тел: 0896057987, e-mail: 

nikol.kostadinova1@abv.bg

email на курса:sociologiqtа_2015@abv.bg

Социология и науки за човека 3 курс

отговорник: Елиза Азизян, тел: 0892604424, e-mail: a-eliza@abv.bg
email на курса: sociologiq.i.nauki.za.choveka@abv.bg

Социология и науки за човека 4 курс

отговорник: Ани Тотева, тел: 0897924774, email: anito_kz23@abv.bg
email на курса: nauka_2013@abv.bg

Социология на правото, икономиката и иновациите 1 курс

отговорник: Полина Димитрова, тел: 0879555461, e-mail: whiteligh7@abv.bg
email на курса: spii2016@abv.bg

Социология на правото, икономиката и иновациите 2 курс

отговорник: Иван Тодоров Грозев, тел: 0876906303, email: bay_ivan3@@abv.bg
email на курса: spii215@abv.bg

Социология на правото, икономиката и иновациите 3 курс

отговорник: Красимира Антимова Мишурова, тел: 0884364118, email:
email на курса: scpii14@abv.bg

Социология на правото, икономиката и иновациите 4 курс

отговорник: Виктория Петрова, тел: 0895757221, email: vikipetrova94@gmail.com

email на курса: spii13@abv.bg

Теология 1 курс

отговорник: Емилия Савчева, тел:0887543240, email: emilia_savcheva@abv.bg
email на курса @abv.bg

Теология 2 курс

отговорник: Мария Петкова, тел: 0892460762, email: -
email на курса teologia2015@abv.bg

Теология 3 курс

отговорник: Галина Тодорова, тел:0877774064, email:todgalia@abv.bg
email на курса:teologia1_14.15@abv.bg

Теология 3 курс, з.о.

отговорник: Мария Андонова, тел:0889849909, email:
email на курса:

Теология 4 курс

отговорник: Красен Стефанов, тел: 0898720300, email:

Теология 4 курс, з.о.

отговорник: Тодор Дапев, тел: 0888928438, email:todor.dapev@gmail.com

email на курса:

Теология предишни години курс

Димитър Николов, тел:0895885157, Людмил Велчев, тел:0878712347,

email: teologiq@gmail.com, Ася Мавродиева, тел:0888252937, email : teologia2011@abv.bg

Философия 1 курс

отговорник: Красимира Стайкова , тел:0876949497, email:
email на курса:Filosofiq2016_2020@abv.bg

Философия 2 курс

отговорник: Йоанна , тел:0883474256, email:
email на курса: filosofiq_2015.19@abv.bg

Философия 3 курс

отговорник: Венелина Илиева, тел: 0885504435, email:
email на курса: filosofi2014@abv.bg

Философия 3 курс педагогически

отговорник: Мериан Колева, тел: 0896721319, email:
email на курса: filosofi2014@abv.bg

Философия 4 курс

отговорник: Елена Георгиева Ангелова, тел:0882 896029‬, email: неизвестен
email на курса: filosofia_13@abv.bg

Философия предишни години

Радина Станчева Стайнова, тел: 0899095503, email: stainova@abv.bg
email на курса: pu_filosofiq@abv.bg