Entries with tag философски семинар .

14.12.2018

Лекция на тема: Жизнеспособността на правото в началото на човешкия живот
Read More About 14.12.2018 »

22-23.06.2018

Семинар по проект „Нямам никой, към когото да се обърна!"
Read More About 22-23.06.2018 »

28.05.2018

Смъртта и отвъдният живот в генерационна перспектива
Read More About 28.05.2018 »

21.05.2018

Философски семинар Човешкото тяло: науката в нас
Read More About 21.05.2018 »

12.03.2018

Спорът за човешката природа: биоконсерватизъм vs. трансхуманизъм
Read More About 12.03.2018 »

18.12.2017

"Витгенщайн и философията върху "грапавата земя"- Философски семинар
Read More About 18.12.2017 »

16.05.17

Проблемът за универсалиите в аналитичната метафизика: теория на тропите
Read More About 16.05.17 »

13.03.2017

Аналитична философия-за метода, митовете и проблемите
Read More About 13.03.2017 »

27.02.17

Нова обща програма на Философски семинар
Read More About 27.02.17 »

19.12.16

"Понятието опит при Кант и Гадамер" и "Разбиране, предразсъдъци, херменевти
Read More About 19.12.16 »

22.11.16

проф. д-р Христо Тодоров „Разбиране и образователен идеал”
Read More About 22.11.16 »

25.10.16

Нов сезон на Философски семинар
Read More About 25.10.16 »

20.05.16

"Името на розата" като философско-литературен феномен
Read More About 20.05.16 »

09.05.16

За „правото“ и „заслугата“ да бъдеш родител
Read More About 09.05.16 »

09.05.16

Отговорното родителство: биотехнологии и биополитики
Read More About 09.05.16 »

25.04.16

Завръщане към разказа - завръщане към смисъла?
Read More About 25.04.16 »

18.04.16

Семинар-прожекция на филма „Името на розата“
Read More About 18.04.16 »

25.03.16

"Античните корени на херменевтическото и средновековните му проекции"
Read More About 25.03.16 »

29.02.16

„Що е философска херменевтика?“ - Философски семинар
Read More About 29.02.16 »
Showing 19 results.
Items per Page 20
of 1