Entries with tag научна дейност .

09.07.2019

Публична защита на ас. Милена Ташева
Read More About 09.07.2019 »

01.06.2019

Научна конференция на тема „Кръстопътят. Контакти и взаимодействия в култур
Read More About 01.06.2019 »

30.11.2018

Ръководство по Еразъм+ за 2019
Read More About 30.11.2018 »

17.11.2018

Конференция "Социоанализа на самонаследяването като проблематика"
Read More About 17.11.2018 »
Showing 4 results.