Страници с маркер докторанти .

19.11.2018

Резултати от конкурса за ПДМУ по НП МУПД
Read More About 19.11.2018 »

05-15.11.2018

Конкурсна сесия за Млади учени и Постдокторанти
Read More About 05-15.11.2018 »

21.05.2018

Публична защита на докт. Светослава Манчева
Read More About 21.05.2018 »

31.01.2018

Стипендия за обучение на докторанти в чужбина
Read More About 31.01.2018 »

26.11.17

Прием на докторанти за 2017/18 година
Read More About 26.11.17 »

29.09-01.10.17

Международни Царшишманови дни
Read More About 29.09-01.10.17 »

09.03.17

Национална докторантска конференция по социология
Read More About 09.03.17 »

28.06.16

Светът на търсещите убежище и медийният му образ (по българския пример)
Read More About 28.06.16 »

14-15.05.16

Как се тичат 10К пред и около най-голямата сграда в Европа ОМВ Петром Буку
Read More About 14-15.05.16 »

09.03.16

Проект CU TENDA – ИСТОРИИ, ОБРАЗИ И ЗВУЦИ В ДВИЖЕНИЕ
Read More About 09.03.16 »

22.02.16

Ден на антропологията
Read More About 22.02.16 »

12.11.15

"Езикът на омразата - рефлексии от терена"
Read More About 12.11.15 »

25.10.15

Проект „Езикът на омразата“ - представяне по Радио Пловдив
Read More About 25.10.15 »

22.10.15

Социологически клуб - Прожекция-семинар на филма „Сектор 9“
Read More About 22.10.15 »

30.09.15

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
Read More About 30.09.15 »

19.07.15

Аспарухово 2015
Read More About 19.07.15 »

29.05.15

интерактивен маршрут "Усети града"
Read More About 29.05.15 »

26.03.15

Махалата – Хаджи Хасан махала
Read More About 26.03.15 »

15.10.14

Придобиване на образователната и научна степен ‘доктор’
Read More About 15.10.14 »
Показване на 19 резултата.
Елементи на страница 20
от 1