14-15.03.2014

"Капана" - Студентски изследователски проект
Read More About 14-15.03.2014 »

12.03.2014

Публична лекция "Ритуалите на племето Адиваси в перформативна перспектива"
Read More About 12.03.2014 »

11-12.03.2014

Лекции на проф. Георг Шендл, координатор на програма CEEPUS
Read More About 11-12.03.2014 »

10.03.2014

Публична лекция на доц. д-р Симеон Кацаров
Read More About 10.03.2014 »

10.03.2014

Връчване сертификати на студентите от ФИФ по проект „Студентски практики”
Read More About 10.03.2014 »

07.03.2014

Връчване на сертификати на студенти, участвали в проект Студентски практики
Read More About 07.03.2014 »

07-09.03.2014

Научна конференция на тема "Противоречията на наследството"
Read More About 07-09.03.2014 »

28.02.2014

Студенти посетиха Дома за увреждания "Св. Георги" в Пловдив
Read More About 28.02.2014 »

27.02.2014

Покана за участие в проекта "Творческия Пловдив"
Read More About 27.02.2014 »

20.11.13

Конференция "Перфомативното тяло"
Read More About 20.11.13 »

20-22.11.2013

Конференция "Перформативното тяло"
Read More About 20-22.11.2013 »

15.11.2013

Има ли реална свобода на мисълта, съвестта и религията в българските ВУЗ?
Read More About 15.11.2013 »

14.10.2013

Представяне книгата на Лешек Кулаковски "Моите правилни възгледи за всичко"
Read More About 14.10.2013 »

14.10.2013

На 14.10.2013 г. от 14:00 часа проф. дфн Правда Спасоваи (ИИОЗ към БАН) представи книгата на Лешек Кулаковски “Моите правилни възгледи за всичко”. Представянето бе  придружено с прожекция на документалния филм “Професорът. За Лешек Колаковски”.
Read More About 14.10.2013 »

25.03.2013 година

2013 г., проф. Йоханес Вайс, доктор хонорис кауза на ПУ, предложен от ФИФ
Read More About 25.03.2013 година »

08.03.2013

Исторически и богословски корени на антисемитизма
Read More About 08.03.2013 »

Адам Селингман

Адам Селингман
Read More About Адам Селингман »

9-11.05.14

Пътуващ семинар на катедрата по етнология
Read More About 9-11.05.14 »

9-11.05.13

Работен семинар на катедра „Етнология“ в град Брацигово
Read More About 9-11.05.13 »

12-14.06.12

Работен семинар на катедра „Етнология“ в град Велинград
Read More About 12-14.06.12 »
Showing 681 - 700 of 703 results.
Items per Page 20
of 36