24.10.14

Класиране в магистърски програми
Read More About 24.10.14 »

24.10.14 (17:00)

Етични аспекти в биологията и медицината от християнска гледна точка
Read More About 24.10.14 (17:00) »

24.10.14 (15:00)

Произход на живота - съвременни химични теории и накъде сочат те?
Read More About 24.10.14 (15:00) »

23.10.14

Сътворението: Как да разбираме Битие глави 1-3 предвид съвременните научни
Read More About 23.10.14 »

23.10.14

Култура и обитаване: ролята на етнографското изследване в процеса на архите
Read More About 23.10.14 »

23.10.14

Магистърска програма "Православие – традиция и съвременност"
Read More About 23.10.14 »

21.10.14

Заедно в час
Read More About 21.10.14 »

19.10.14

На разходка в Капана със социални антрополози на 19 октомври 2014 г. от 13ч
Read More About 19.10.14 »

17.10.14

Магистърски програми 2014/2015
Read More About 17.10.14 »

15.10.14

Придобиване на образователната и научна степен ‘доктор’
Read More About 15.10.14 »

14.10.14

Среща по програма Еразъм +
Read More About 14.10.14 »

10.10.14

Възможният капан
Read More About 10.10.14 »

8.10.2014

Доклад на проф. д.и.н. Людмил Спасов на тема Българо-турски дипломатическ
Read More About 8.10.2014 »

15.11.14

Регистър на академичния състав на ВУ
Read More About 15.11.14 »

7.10.14

Пътят на един странник към Родината
Read More About 7.10.14 »

6.10.2014

Публична лекция на доц. Сергей Тонковид
Read More About 6.10.2014 »

1.10.2014

Покров на Света Богородица
Read More About 1.10.2014 »

29.09.14

Откриване на учебната година
Read More About 29.09.14 »

26.09.2014

Доклад на проф. д.и.н. Людмил Спасов на тема Българо-турски дипломатическ
Read More About 26.09.2014 »

19.09.14

  Във Венеция, в университета Ка Фоскари се откри специалността „Българска филология”, а в нашите български университети тук има свободни места. Защо затихва интересът към перспективни и високо оценени специалности каквато е етнологията, а също и социалната антропология, науки всъщност, за различните човешки общности и умението да живеем в това различие, както показва времето ни...
Read More About 19.09.14 »
Showing 621 - 640 of 702 results.
Items per Page 20
of 36