« Back

9-11.05.13

От 9 до 11 май 2013 година в гр. Брацигово се проведе работен семинар на катедра „Етнология“. На него бяха обсъдени нови Учебни планове за първокорсниците от специалностите Етнология и Социална антропология, както и промени в действащите учебни планове с оглед оптимизиране на учебния процес. Членовете на катедрата обсъдита и приеха конспекти за държавните изпити на двете специалности и обсъдиха обучението в магистърските програми. Беше обсъдена и първоначална учебна документация за докторските програми към катедрата.