« Back

01.10.2018

Студентските книжки на първокурсниците от Философско-историческия факултет ще бъдат връчвани по специалности, както следва:

Археология на 02.10.2018 г. (вторник) от 10,30 часа в 14 с.з. (ет.2), Ректорат, ул. "Цар Асен" №24;

Документалистика и архивистика на 02.10.2018 г. (вторник) от 10,30 часа в 14 с.з. (ет.2), Ректорат, ул. "Цар Асен" №24;

География, технологии и предприемачество на 01.10.2018 г. (понеделник) от 12:00 ч. в 33 с.з. (4 етаж), сградата на ул. "Костаки Пеев" 21;

Гражданско образование и чужд език на 01.10.2018 г. (понеделник) от 10:30 ч. в 28 с.з. (1 етаж), сградата на ул. "Костаки Пеев" 21;

Етнология на 01.10.2018г (понеделник) от 09:00 в 37 с.з. (5 етаж) , сградата на ул. "Костаки Пеев" 21;

История на 02.10.2018 г. (вторник) от 10,30 часа в 14 с.з. (ет.2), Ректорат, ул. "Цар Асен" №24;

История и чужд език на 02.10.2018 г. (вторник) от 10,30 часа в 14 с.з. (ет.2), Ректорат, ул. "Цар Асен" №24;

Културен туризъм на 01.10.2018г (понеделник) от 09:00 в 37 с.з. (5 етаж) , сградата на ул. "Костаки Пеев" 21;

Социална антропология на 01.10.2018г (понеделник) от 09:00 в 37 с.з. (5 етаж), сградата на ул. "Костаки Пеев" 21;

Социология и науки за човека на 01.10.2018 г. (понеделник) от 12:00 ч. в 16 ауд. (1 етаж), сградата на ул. "Костаки Пеев" 21;

Социология на правото, икономиката и иновациите на 01.10.2018 г. (понеделник) от 12:00 ч. в 33 с.з. (4 етаж), сградата на ул. "Костаки Пеев" 21;

Философия на 01.10.2018г (понеделник) от 10:30 в 28 с.з. (1 етаж), сградата на ул. "Костаки Пеев" 21;