« Back

06-09.04.2018

На основание чл.154, ал. 1 от КТ и решение на Академичния съвет, протокол №20 от 17.07.2017 година
ОБЯВЯВА Великденска ваканция за студентите, преподавателите и непреподавателския състав на Университета от 06.04.2018 г. до 09.04.2018 г. включително.

Заповед на Ректора на ПУ Р33-1413/30.03.2018