« Back

31.05.2018

През лятото на 2018 г. се навършват 80 години от рождението на проф. Тодор Иванов Живков – председател на МФФ-Бургас в периода 1985-2001 г., дългогодишен директор на Института за фолклор при БАН, основател на първата катедра по Етнология в България, ерудит на българската и европейската Фолклористика и Етнология.
В чест на тази годишнина Организационният комитет на МФФ-Бургас и Община-Бургас възстановяват основаните от Живков Научни четения по хуманитаристика, които ще се проведат в рамките на фестивала в предпоследната седмица на м. август 2018 г.

Тази година те ще бъдат под наслов
„МФФ-Бургас и проф. Тодор Ив. Живков – в огледалото на спомена“.
Насловът на Четенията е „взет назаем“ от един текст на професора, обобщаващ приноса на други двама велики хуманитаристи на ХХ век и полемизиращ върху осмислянето и преосмислянето на хуманитарните концепции и школи.
Основни тематични направления на текстовете, които ще бъдат представени на тазгодишните Научни четения по хуманитаристика са следните:
 Фолклорните фестивали в България и в Европа – минало, настояще и бъдеще.
 Професор Живков – ученият и общественикът и неговия принос за българската и европейската Фолклористика и Етнология.
 Автентичен и актуален фолклор – терминологични полемики.
 „Градски“ и „селски“ фолклор.
 Фолклор и туризъм – взаимодействия и въздействия.
Ако желаете да се включите в работата на възобновените Научни четения по хуманитаристика в рамките на 46-тото издание на Международния фолклорен фестивал-Бургас през август 2018 г. с Ваши доклади, вписващи се в обявената тема на Четенията, молим, изпращайте Вашите заявки на имейл-адрес tcetenia_mff_burgas@abv.bg
Срокът за подаване на Вашите заявки е 31 май 2018 г., а за предаване на текстовете в пълен обем е 30 юни 2018 г. След тази дата текстове няма да се приемат, тъй като ще започне подготовката за издаване на научен сборник, посветен на 80-годишнината от рождението на проф. Тодор Ив. Живков, който ще бъде представен в рамките на Научните четения по хуманитаристика през август 2018 г.

Заявка