« Back

06.10.17

Във връзка с решение на ФС на ФИФ, Протокол 101 от 17.10.2016, студентите от Философско-историческия факултет могат да записват по-горен курс с 4-ри невзети изпита до 6 октомври 2017(петък). Ликвидациите са в периода 20.09-25.09.2017, а между дати 26.09.2017-06.10.2017 с допълнителна уговорка с преподавателя!

След 6 октомври 2017, студенти с повече от 4 невзети изпита ПРЕКЪСВАТ!