« Back

26.11.16

Катедра „Социология и науки за човека” и Институт за критически социални изследвания

към ФИФ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” организират

Конференция на тема "Праксеологическият обрат: от етнометодология към социоанализа"

Същата ще бъде проведена на 26-ти и 27-ми ноември 2016-та година, в 17-та аудитория "Проф. Тодор Ив. Живков",

в сградата на Университета на ул. "Костаки Пеев № 21"

Покана

Плакат

Информация за конференцията

Програма