« Back

23.11.17

ПО ВРЕМЕ НА ДЕФИЛЕТО НА МЛАДОТО ВИНО ПЛОВДИВ'2017

ФОНДАЦИЯ СТОЙНА КРЪСТАНОВА ВИ КАНИ НА ИЗЛОЖБАТА

ВЪВ ВИНОТО Е ЖИВОТЪТ/ IN VINO VITA

откриване: 23.11.2017, 18 ч.

ул. Стръмна 1

23.11.2017-03.12.2017

Трима български скулптори – Свилен Костадинов, Янко Ненов и Никола Стоянов – представят техните гледни точки за отношението на човека към гроздето и виното, връзките  между хората, опосредствани от виното, връзката на виното с желанията, мечтите и надеждите на хората. Интерпретирайки митологични сюжети, придавайки нов смисъл на старите притчи, авторите изграждат образи и внушения, характерни за българските възгледи и чувствителност. Концепцията на изложбата се основава на виждането, че образите на виното, виночерпците и винопийците се превръщат в универсален език, чрез който творците могат да разказват истории, да внушават емоции, да утвърждават ценности, да отправят послания. Затова избрахме и това заглавие на изложбата – „Във виното е Животът“/ „In Vino Vita“.

Заповядайте!