« Back

22.10.2018

На 22 октомври 2018 година от 17,30 часа в зала Отворено общество на НБ "Иван Вазов" ще бъде преставена книгата "Историческа традиция и съвременни реалии на православното подвижничество и поклонничество от Русия в Света Гора (XVIII-XXI в.)", с автор доц. д-р Пламен Славов.

Авторът е университетски преподавател от ПУ "Паисий Хилендарски" - Философско-историческия факултет, с научни интереси в областта на религиозни и етнически отношения и процеси в България; ислямът и християнството в българските земи в България, на Балканите и в света.

Очакваме Ви!