« Back

22.07.2019

XVII-та национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век" се провежда ежегодно на 1 ноември в Университета по библиотекознание и информационни технологии и е посветена на Деня на народните будители.
Материалите от конференцията се рецензират и след положителна рецензия се публикуват в сборник „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век", който е част от референтния списък на НАЦИД.
Информация за заявка, за тематичните панели, за сроковете, за изискванията към материалите, таксите и др. ще намерите в приложената покана, както и на сайта на конференцията: buditeli.unibit.bg< http://www.buditeli.unibit.bg/>