« Back

19.11.2018

Във връзка с конкурсната сесия за млади учени и постдокторанти, която се проведе по Национална програма МУПД към МОН в приложените файлове може да бъдат видяни класиранията на кандидатите от Философско-историческия факултет и списъкът с класираните и одобрени УС на ФНИ при ПУ "Паисий Хилендарски".

Протокол на комисия на ФИФ от 15.11.2018

Решение на УС на ФНИ при ПУ, утвърдено на АС на 19.11.2018