« Back

19.10.17

На 19.10.2017 г. /четвъртък/, от 17.30 часа в 16 аудитория на университета (ул. „Костаки Пеев“ 21) ще се проведе обсъждане на тема „Гражданско участие на младите хора в Пловдив“, като ще бъдат показани два кратки видеофилма по проекти на фондация Бауерзакс и на младежката секция на БСП в Пловдив. Филмите са резултат от проведени изследвания “с участие“ (action research) на двете младежки организации, като част от международния проект „Пространства и стилове на младежко участие“ (Partispace - http://partispace.eu/).

Медиатор на дискусията ще бъде докторант Пламен Нанов от ФИФ.

Възможни въпроси, по които да поговорим: има ли интерес у младите за участие в живота на града, какво значи младежко участие, формални и неформални стилове, знаят ли си „мястото“ младежите, сътрудничество или конфликт с институциите?