« Back

19.03.2018

На 19 март 2018 година (понеделник) от 11,00 часа в зала "Компас" ще се проведе Отчетно общо събрание на Философско-историческия факултет, при следния дневен ред

  1. Отчет на Деканското ръководство за периода февруари 2017 г.- февруари 2018 г.;
  2. Дискусия и приемане на отчета;
  3. Процедурни въпроси.

Приложено: Заповед на Ректора на ПУ проф. д-р Запрян Козлуджов за провеждане на ОС