« Back

18.02.-08.03.2019

 ПУ „Паисий Хилендарски“ започва приема на документи за кандидатстване за стипендии -  втори семестър на учебната 2018/2019 г.

                Право на стипендия имат всички действащи студенти, както и студенти, обучаващи се в  приоритетни професионални направления - държавна поръчка и са редовна форма на обучение.

  • имат среден успех от предходните два семестъра 4.00 и по-висок.
  • първи курс - успех от първи семестър, а за ФМИ - успех от първи триместър.
  • платен летен (втори) семестър на уч. 2018/2019 г.

ВАЖНО: Студент от приоритетна специалност може да кандидатства  веднъж по общия ред и веднъж по  приоритетни професионални направления. Студенти с предимство подават отново необходимите документи за втори семестър.

Приемът на документи започва от 18.02.2019г до 08.03.2019 г. Студентите могат да заявят участие на място, както следва:

  • Стая №133 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24) за студентите, обучаващи се на територията на град Пловдив;
  • Стая №203 ФСО (гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ 28) за студентите, обучаващи се на територията на град Смолян.

Студентите с успех 6.00 и приоритетни специалности не представят документи за доход.

       Класирането за стипендии втори семестър на учебната 2018/2019 г. ще бъде обявено на 10.03.2019 г. в сайта на университета https://uni-plovdiv.bg/ Студент, класиран за стипендия, трябва да представи актуална лична  сметка (IBAN) до 11.03.2019 г. най-късно  в стая №133.

Повече информация тук