« Back

18.06.2018

На 18 юни в катедра „Етнология“ се проведоха работна среща и семинар за приложните аспекти на антропологията и обвързването на образованието с бизнеса.

В рамките на програмата за обмен Еразъм+, гостува колегата Оливие Живр, който преподава във френския университет Лион 2. Той представи бакалавърските и магистърските програми по антропология в университета. Коментира се възможността за съвместни програми и стажове.

Основна тема  на семинара беше обмен на опит и търсене на различни модели за обвързването на образованието по антропология, но и социални науки по принцип, с бизнеса и различни сектори извън университета.

Презентация от семинара

Снимки от работната среща