« Back

17.01.2020

На 17.01.2020 година (петък), в зала Компас на ПУ "Паисий Хилендарски" от 10,00 часа ще бъде представянето на лятната практика на студентите от Философско-историческия факултет, специалности Етнология, История и Социална антропология.

Същата е проведена в периода 08.07.2019-14.07.2019 година.

Плакат

Програма