« Back

15-16.11.2019

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
В ЧЕСТ НА 70-ГОДИШНИНАТА НА ПРОФ. ЛЮДМИЛ СПАСОВ
„ИМПЕРИИ И ИМПЕРСКО НАСЛЕДСТВО НА БАЛКАНИТЕ“
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
15–17 НОЕМВРИ 2019 Г.

зала Компас на ПУ

програма