« Back

13.03.2017

Философски семинар към Катедра „Философия“

Философско-исторически факултет

ПУ „Паисий Хилендарски“

Ви кани на дискусионен семинар на тема:

Въведение в ‘ранната’ аналитична философия.

За метода, митовете и проблемите, които тя решава

/темата ще бъде представена от гл.ас. д-р Валентин Аспарухов,

след което ще има обща дискусия/

на 13 март (понеделник) 2017 г.

oт 16.30 часа,

28 с.з., ул. „Костаки Пеев” 21