« Back

12.05.2017

На 12 май 2017 година беше проведена среща между Декана на Философско-историческия факултет - доц. д-р Красимира Кръстанова и Игумен Проректор на Казанската духовна семинария в Татаристан отец Евтимий. На срещата присъстваха и г-н Антон Бюлейков от СНЦ "С Вяра, Надежда и Любов" гр. Стара Загора, гл.ас. д-р Пламен Славов от катедрата по "История и археология" и гл.ас. д-р Адриана Любенова.

Бяха обсъдени възможности за сътрудничество между Казанската православна духовна семинария и Философско-историческия факултет.

Снимки от събитието.