« Back

30.04.15

Катедра „Етнология“ към Философско-исторически факултет на Пловдивския университет,

със съдействието на Регионален инспекторат по образованието – Пловдив,

обявява конкурс за ученици от 12 клас с изявени интереси в областта на краезнанието, литературата, историята, етнографията, туризма и културното наследство

на тема: „Опознай миналото, за да разбереш настоящето“.

 

Обява

Насоки за формулиране на въпросите при интервю

Насоки за написване на ученическо есе на етноложка / антроположка тема