« Back

09-15.07.2018

Лятна студентска практика на специалности „Етнология“ и „Социална антропология“

 

Второкурсниците от „Етнология“ и „Социална антропология“ започнаха своята лятна практика в с. Свежен,  община Брезово. Тази година практиката е съвместна инициатива с кметството на Свежен. Студентите ще работят по разнообразен диапазон от теми, като целта е да се документира устната история, митовете и легендите, но също и да се проследят трансформациите на селото и неговите основни институции. Практиката ще приключи на 15.07, а събраните материали ще се представят на традиционните студентски представяния „Етноложко лято“.