Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Философско-исторически факултет

Катедра „Приложна и институционална социология“

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

на

доц. д-р Тихомир Митев

на тема:

Модернизацията на България

като инфраструктурно изграждане

(Електрификацията на страната в началото на ХХ в.)

5 януари 2018 г. от 15 ч., 16 ауд. „К. Пеев” 21