« Back

04-05.10.2019

На 4-ти и 5-ти октомври в зала „Компас“ се проведе научна конференция на тема Проблемът за симптома в методологическата мрежа индексикалност – модалност – въплътеност. Събитието се осъществи в рамките на проект „Социоаналитичен модел за диагностика на социалното страдание: разминаване между телесните и дискурсивните практики“, в който участват представители на Философско-историческия факултет. В рамките на двата дни изследователките екипи представиха доклади и научни съобщения, в които очертаха постигнатите досега резултати, както и бъдещите предизвикателства пред социоанализата.

Плакат на събитието: