« Back

04.01.17

От 2014 година катедрата по Теология на Философско-историческия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски" работи с лишените от свобода в Пловдивския затвор в три основни направления: катехизация;  организиране на спортни прояви; организиране на културни прояви.

През 2016 година, с разрешението на Министерство на правосъдието, стартира и програма за работа с лишените от свобода с доживотни  присъди.

В програмата са включени само  лекции свързани с изучаване на библейските текстове  и  агиология, като семинарите се водят от д-р Маргаритка Загарова и  студентите Тодор Дапев и Красен Стефанов.

През 2017 година предвидените и съгласувани с управата на мястото за лишаване на свобода дейности ще продължат като всеки вторник ще бъдат провеждани семинарите по катехизация.