« Back

03.10.16

Връчване на книжките на първокурсниците във Философско-историческия факултет ще бъде по специалности и по следния график:

За специалности Етнология, Социална антропология и Културен туризъм - 03.10.2016, понеделник от 9,00 часа, 17 аудитория, 2 ет., ул. "Костаки Пеев", №21;

За специалност Теология - 03.10.2016, понеделник  от 9,00 часа, 31 семинарна зала, 2 ет., ул. "Костаки Пеев", №21;

За специалност Философия - 03.10.2016, понеделник от 10,00 часа, 28 семинарна зала, 1 ет., ул. "Костаки Пеев", №21;

За специалност Социология и науки за човека - 03.10.2016, понеделник от 11,00 часа, 16 аудитория, 1 ет., ул. "Костаки Пеев", №21;

За специалност Социология на правото икономиката и иновациите  - 03.10.2016, понеделник от 10,30 часа, 27 семинарна зала, 1 ет., ул. "Костаки Пеев", №21;

За специалности Археология и История - 04.10.2016, вторник от 10,30 часа, 14 семинарна зала, 3 ет., Ректорат, ул. "Цар Асен", №24;