« Back

03.02.-14.02.2020

Моля, всички дипломирани през 2019 година студенти на Философско-историческия факултет  да се яват за подписване на дипломите си в периода 03 февруари-14 февруари 2020 година, в каб. 206, при инсп. Нели Чиликова!

Нека всички носят снимка формат 3,5/4,5 и бележка от УБ, че не дължат книги.

Разчитаме на спазването на сроковете, за което предварително Ви благодарим!