« Back

02.02.2020

Обява за работа за уредник, музей

Исторически музей - Чирпан обявява работно място за уредник, музей  (НКПД 2621-6004) за нуждите на отдел „Нова и най-нова история”

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Кандидатът трябва да притежава образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по някоя от следните специалности:

- История;

- История и география;

- Български език и история;

Допълнително предимство за заемането на длъжността са следните умения:

-          Професионален опит в областта на музейното дело

-          Професионален опит в областта на екскурзоводството

-          Владеене на допълнителен чужд език/езици

Вид работа: постоянна работа

Вид заетост: пълно работно време - 8 часов работен ден на трудов договор

Населено място: гр. Чирпан

Необходими документи:

- автобиография (СV) и мотивационно писмо; копие от диплома за висше образование, документи за трудов стаж и други по преценка на кандидата, във връзка с посочените по-горе изисквания

Дата на обявата: 02.01.2020 година

Краен срок за подаване на документите: 02.02.2020 година

Документите се подават лично или чрез упълномощен представител всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:30 часа в сградата на Исторически музей - Чирпан: гр. Чирпан, бул. „Георги Димитров” № 78, или на е-mail: im-chirpan@abv.bg и мобилен 0894252397.