« Back

01.05.2020 - 31.05.2020

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
 
„СОЦИОЛОГИЯТА И МОЯТ ЖИВОТ“
 
    С оглед на безпрецедентната ситуация на пандемия и извънредно положение Катедра „Социология и науки за човека“ към Философско-исторически факултет на Пловдивския университет преобявява Третия национален конкурс за изпращане на есета за ученици от 12 клас.
    В рамките на конкурса предлагаме тема, която третира най-важния въпрос в момента, като целта ни е да дадем шанс на кандидатите да изразят не толкова придобитите в училище знания, колкото личното си въображение и не толкова своята информираност, колкото мисленето си:
 
       „Невидимото чудовище Covid-19“
 
    Есето трябва да е с обем от 2 до 5 стандартни страници. Новият срок за изпращане на текстовете е 31 май 2020 г. на електронен адрес sociology_hs@uni-plovdiv.bg.
 
   Есето трябва да съдържа данни за кореспонденция (трите имена на участника,
град, училище, клас, пълен пощенски адрес, мейл и телефон) и да бъде придружено от декларация за авторство, попълнена и подписана от автора. При изпращане по
електронна поща, подписаната декларация трябва да бъде сканирана в .pdf или .jpeg.
Есета без декларация за авторство няма да бъдат допускани до конкурса.
 
    Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на 15 юни.
 
   С оценката от националния конкурс всички класирани участници могат да
изберат да се запишат в бакалавърска програма „Социология и науки за човека“
във Философско-историческия факултет на Пловдивския университет през учебната
2020/2021 г., вместо полагане на кандидатстудентски изпит по български език, ако
отговарят на условията за прием, посочени в справочника на Пловдивския университет:
    - Минимум Отличен 5,50 - класираните участници могат да се запишат в
бакалавърската програма в деня на подаване на кандидатстудентски
документи.
    - Добър 4 до Мн. добър 5,25 - участниците могат да участват в класирането за
специалност „Социология и науки за човека“.